ข่าว ข่าวภาคใต้

รพ.สงขลานครินทร์ ใช้พลาสมาผู้ป่วยโควิด-19 รักษาผู้ป่วยอาการโคม่าหาย

ความสำเร็จของทีมรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้นำพลาสมาของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19รายแรกของโรงพยาบาลที่รักษาหายแล้วมารักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่อาการรุนแรงจนอาการดีขึ้นหายกลับบ้านได้เป็นรายแรกของภาคใต้

จากการที่ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รายแรกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่รักษาหายแล้วแสดงเจตจำนงในการบริจาคพลาสมาให้กับหน่วยคลังเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากไวรัสโควิด-19จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่มีอาการรุนแรงโดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเซรุ่มใช้รักษาโรคกับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ที่หายป่วยจากการนำพลาสมาของผู้ป่วยรายแรกที่หายแล้วมารักษา ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาด้วยเรื่องการหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานโดยใช้ยาต้านไวรัสในระยะแรกอาการไม่ดีขึ้น

จึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทางโรงพยาบาลฯได้พิจารณาใช้พลาสมาของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19รายแรกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่รักษาหายแล้วมารักษาผู้ป่วยรายนี้โดยให้พลาสมา 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น 3-4 วัน อาการผู้ป่วยรายนี้ดีขึ้นตามลำดับ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยหายใจเองได้ ค่าการอักเสบจากเลือดผู้ป่วยลดลง สามารถเดินได้

ทางทีมรักษาไวรัสโควิด-19ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงพิจารณาให้ถอดเครื่องช่วยหายใจและอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกของภาคใต้ที่ใช้พลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคไวรัสโควิด-19รายแรกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มารักษา

ถือเป็นความสำเร็จของทีมรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ของทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการเป็นช่องทางและเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19รายต่อไปในอนาคต การแสดงเจตจำนงในการบริจาคพลาสมาแก่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในครั้งนี้จึงถือเป็นการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

ขณะนี้มีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่รักษาหายแล้วแสดงเจตจำนงในการบริจาคพลาสมาให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หลายราย คาดว่า จะมีปริมาณมากเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่รักษาหายแล้วต้องการมาบริจาคพลาสมากับทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ต้องผ่านการตรวจคัดกรองว่าผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเพียงพอในการรักษาหรือไม่ ต้องไม่มีโรคประจำตัวและต้องมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายก่อนบ