ปลูกข้าว-ทำนาหว่านแบบโบราณ กิจกรรมดีๆ ต้อนรับวันแม่

10 ส.ค. 2018 เวลา 8:04 น.

โรงเรียนบ้านท่าแย้ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งเรียกได้ว่าไม่เหมือนที่ไหน และไม่เหมือนใคร 

วันแม่ปีนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้เด็กๆ ร้องเพลงบอกรักคุณแม่ รวมทั้งการมอบพวงมาลัยดอกมะลิและการกราบเท้า เพื่อแสดงออกถึงความรักระหว่างแม่-ลูกแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมสุดแหวกแนว ด้วยการให้แม่ลูก ร่วมกันทำนาหว่านแบบโบราณภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนต่อไป

เช่นเดียวกับ ที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองตูบ ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งแปลงนาแปลงนี้ เป็นแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ ของนายสุรินทร์ ประทาน เกษตรกรดีเด่นตำบลหนองโก

รองศาสตร์จารย์ ดร. รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำนักศึกษากว่า 300 คน ไปร่วมกันลงแขกดำนา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประธาน นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

ก่อนเริ่มงาน มีการกล่าวรายการและการแสดงฟ้อนลงแขกดำนา ก่อนที่นักศึกษาและชาวบ้านจะลงแขกดำนา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ