เมืองกาญฯ ปลดล็อกธุรกิจโรงแรมที่พัก ขอให้ปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

10 พ.ค. 2563 เวลา 4:51 น.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคลายล็อกดาวน์เพิ่มให้ธุรกิจโรงแรม ที่พัก กลับมาดำเนินการได้ภายใต้การควบคุมทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วานนี้ (9 พ.ค. 63) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการโพสต์ภาพเอกสารประกาศที่ออกโดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๙๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE 2019  โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเนื้อหาประกาศเกี่ยวกับการผ่อนปรนธุรกิจที่พักต่างๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท และที่พักที่มีใบอนุญาตจากเจ้าหนักงาน ให้สามารถเปิดบริการได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ระบุว่าจะมีการผ่อนปรนให้ในวันที่ 9 พ.ค. 63 นี้เป็นต้นไปแต่ต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ๆ มีลักษณะคล้ายกันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเปิดให้บริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  2. การให้บริการภายน Coffee Shop หรือร้านอาหารจะต้องให้บริการสำหรับแขกผู้มาเข้าพักเท่านั้น และต้องมีมาตรการกำหนดให้การบริการด้านการประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน
  3. ใหห้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

*หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามโดยตรงที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จังหวัดกาญนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 034-511778 และ 034-512399 ในวันและเวลาราชการ และติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 034-511349 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)