ระวัง! ตอกไข่ใส่โจ๊กอาจได้ไข่ระเบิด

แชร์ว่อนไลน์ ตอกไข่ใส่โจ๊กอุ่นไมโครเวฟ นำออกมาทานไข่อาจระเบิด …เป็นไปได้! อ.อ็อดชี้ สาเหตุเพราะไข่ไม่สุกทั้งใบ แต่อมความร้อนเก็บไว้ภายในเมื่อนำออกมาจากไมโครเวฟแล้วกระทบช้อน อาจเกิดระเบิดได้ แต่ถ้าไข่ถูกต้มจนสุก ก็จะไม่เกิดระเบิดขึ้น

ความเชื่อเรื่องการตอกไข่ดิบใส่ลงในโจ๊ก แล้วนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ อาจเกิดอันตรายเนื่องจากเมื่อนำชามโจ๊กออกมา แล้วอาจเกิดไข่ระเบิดได้เนื่องจากไข่ อมความร้อนไว้ เมื่อถูกกระทบจะแตกและระเบิดนั้น

 

เกี่ยวกับความเชื่อนี้ สปริงนิวส์ออนไลน์ ได้สอบถามไปยัง รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับคำตอบว่า ไข่ ก็คือโปรตีน โปรตีนมีปัจจัยไม่กี่อย่างที่จะทำให้แปรสภาพได้ อย่างหนึ่งก็คือ ความร้อน ซึ่งเมื่อไข่แปรสภาพจากของเหลวไปเป็นของแข็งแล้ว ก็ไม่อาจจะกลับมาเหลวหรือระเบิดได้อีก แต่ถ้าไม่สุก ยังเหลวอยู่ ก็อาจจะมีโอกาสเกิดแตกระเบิดได้เช่นเดียวกัน เหมือนกับที่ในต่างประเทศเคยมีการเตือนอย่างจริงจังเรื่องการต้มกาแฟในไมโครเวฟ อย่างนั้นมีโอกาสเกิดอันตรายสูงเนื่องจากระหว่างที่เราเวฟกาแฟในเครื่องไมโครเวฟนั้นความร้อนจะสะสมในน้ำกาแฟที่อยู่ในถ้วย และอยู่ในสภาพนิ่ง เมื่อกาแฟร้อน เครื่องไมโครเวฟตัดตามเวลาที่ตั้งไว้ ความร้อนยังสะสมอยู่ภายในถ้วยกาแฟ แต่ไม่ถูกขับเคลื่อนออกมาเนื่องจากถ้วยกาแฟนิ่งไม่มีการขยับเขยือน แต่เมื่อนำออกมาแล้วเอาช้อนลงไปคน ทำให้ความร้อนที่สะสมมีโอกาสพลุ่งพล่านขึ้นมาจนลวกมือได้ เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

ดังนั้นบทสรุปความเชื่อเรื่องตอกไข่ดิบใส่ในโจ๊ก แล้วนำไปอุ่นไมโครเวฟ มีโอกาสเกิดระเบิดขึ้นได้หลังนำออกมาจากไมโครเวฟ หากไข่ไม่สุก ลองใช้ทางเลือกอื่นดูเช่นอุ่นโจ๊กอย่างเดียวให้ร้อนจัด แล้วค่อยตอกไข่ใส่ลงไปหลังนำโจ๊กออกมาจากไมโครเวฟ อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่า