เตือน! เลี่ยงใกล้ชิด “ค้างคาวผลไม้” แพร่เชื้ออันตรายไวรัสนิปาห์

04 มิ.ย. 2561 เวลา 1:52 น.

“ไวรัสนิปาห์” ระบาดหนักในประเทศอินเดีย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ด้านสาธารณสุข แนะเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด “ค้างคาวผลไม้” ยืนยัน ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องชาวสวนไทย โดยเฉพาะสวนน้ำตาลมีความเสี่ยงของต่อการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ที่มีการระบาดอยู่ในประเทศอินเดียและศรีลังกา นั้น  กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าในประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งประเทศที่มีการระบาดและภายในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์มีพาหะนำโรคคือค้างคาวผลไม้ที่พบในไทยด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนตระหนักและป้องกันตนเอง แต่อย่าตระหนกตกใจ

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าวจากค้างคาวผลไม้ หรือสัตว์อื่นๆจะขึ้นอยู่กับการสัมผัสใกล้ชิดของพาหะนำโรค เช่น เลือด มูลของสัตว์ หรือน้ำลาย หากประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อในสารคัดหลั่งต่างๆ จะสามารถลดโอกาสต่อการเกิดโรคได้มาก

[caption id="attachment_276324" align="aligncenter" width="200"] “ไวรัสนิปาห์” ระบาดหนักในประเทศอินเดีย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ด้านสาธารณสุข แนะเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด “ค้างคาวผลไม้” ยืนยัน ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย ค้างคาวผลไม้[/caption]

[caption id="attachment_276325" align="aligncenter" width="300"] “ไวรัสนิปาห์” ระบาดหนักในประเทศอินเดีย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ด้านสาธารณสุข แนะเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด “ค้างคาวผลไม้” ยืนยัน ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย ค้างคาวผลไม้[/caption]

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำผู้ที่ทำอาชีพเก็บน้ำตาลว่า การลดการปนเปื้อนจากสัตว์ที่จะมากินน้ำตาลด้วยการมีสิ่งปกคลุมที่ปากภาชนะและดอกมะพร้าว เช่น ผ้า หรือ แพไม้ไผ่ จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อได้ และก่อนรับประทานต้องมีการต้มให้เดือดก่อน เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคอื่นๆด้วย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าขณะนี้ไทยยังไม่มีผู้ป่วยโรคดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ เนื่องจากพบว่าค้างคาวผลไม้ที่พบในไทยมีความคล้ายคลึงกับที่อินเดีย ขณะนี้ก็ยังไม่พบการติดต่อจากสัตว์สู่คนในไทยแต่อย่างใด

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในประเทศอินเดียและศรีลังกา  ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 16 ราย ผู้ต้องสงสัยและรอผลยืนยันอีก 12 ราย รวม 28 ราย  มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย โดยขณะนี้มีความเสี่ยงต่อการป่วยตายสูงถึงร้อยละ 80

“ไวรัสนิปาห์” ระบาดหนักในประเทศอินเดีย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ด้านสาธารณสุข แนะเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด “ค้างคาวผลไม้” ยืนยัน ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย