หมอรามาฯ เฉลย “ผมหงอก”ไม่ใช่ปัญหาจากการถูก “ถอนหงอก”

ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยถึงความเชื่อว่า การถอนผมหงอก ยิ่งถอน ยิ่งหงอกนั้น ไม่เป็นความจริง

เพราะเส้นผมของคนเรามีเซลล์เม็ดสี และเซลล์สร้างเนื้อหา การถอนผม ไม่ทำให้ผมหงอกเพิ่มขึ้น แต่อาจมีอาการอักเสบที่หนังศีรษะและรากผม ผมบางหรือผมไม่งอกขึ้นใหม่สำหรับสาเหตุผมหงอกนั้นเกิดจากเซลล์เม็ดสีผมทำงานลดลงหรือหยุดทำงานจึงเห็นผมเป็นสีเทาหรือขาว โดยปกติคนเอเชียอายุ 30-40 ปีจะเริ่มผมหงอกและไม่สามารถกลับมาดำได้อีก หากมีผมหงอกก่อนอายุ 30 ปีแสดงว่ามีผมหงอกก่อนวัย ทั้งนี้ ผมหงอกไม่สามารถรักษาได้ การเล็มผม หรือย้อมสีผมช่วยปกปิดผมหงอกได้ระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุผมหงอก เกิดได้จากพันธุกรรม ความเครียด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือมีโรคประจำตัว เช่น ภาวะไทรอยด์ ฮอร์โมนต่ำ หรือไทรอยด์เป็นพิษ อีกทั้งขาดวิตามินบี 12 หรือบี 5 ก็ทำให้ผมหงอกได้เช่นกัน

สำหรับสาเหตุผมหงอกนั้นเกิดจากเซลล์เม็ดสีผมทำงานลดลงหรือหยุดทำงานจึงเห็นผมเป็นสีเทาหรือขาว โดยปกติคนเอเชียอายุ 30-40 ปีจะเริ่มผมหงอกและไม่สามารถกลับมาดำได้อีก หากมีผมหงอกก่อนอายุ 30 ปีแสดงว่ามีผมหงอกก่อนวัย  ทั้งนี้ ผมหงอกไม่สามารถรักษาได้ การเล็มผม หรือย้อมสีผมช่วยปกปิดผมหงอกได้ระดับหนึ่งเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม สาเหตุผมหงอก เกิดได้จากพันธุกรรม ความเครียด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือมีโรคประจำตัว เช่น ภาวะไทรอยด์ ฮอร์โมนต่ำ หรือไทรอยด์เป็นพิษ อีกทั้งขาดวิตามินบี 12 หรือบี 5 ก็ทำให้ผมหงอกได้เช่นกัน