ไม่มีหลักฐานยืนยัน “สูตร น้ำรักษาโลหิตจาง”

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุ ภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุ-บางโรคไม่สามารถรักษาให้หายได้

ข้อเท็จจริง! เกี่ยวกับการรักษาภาวะโลหิตจาง

น้ำสับปะรด+ใบโหระพาปั่น = รักษาโลหิตจาง สูตรน้ำรักษาโลหิตจาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บอกว่า สูตรนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ว่ารักษาโรคโรหิตจางได้

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุ-บางโรคไม่สามารถรักษาให้หายได้

ภาวะโลหิตจาง เกิดจาก 3 ปัจจัย
1.การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง เช่น ขาดสารอาหาร ควรรับประทาน ธาตุเหล็ก วิตามิน บี12 และโฟเลท
2.ร่างกายมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้น เช่น โรคธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยงยา-อาหารที่มีธาตุเหล็ก
3.การเสียเลือด เช่น อุบัติเหตุ การเสียเลือดในทางเดินอาหาร ควรรับประทานธาตุเหล็กทดแทน

ตัวอย่าง… อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง – หอย, เนื้อหมู, เนื้อวัว, เครื่องในสัตว์, เมล็ดฟักทอง, งาขาว, งาดำ, ดาร์กช็อกดกแลต, ผักกูด, ใบแมงลัก, ถั่วดำ, เต้าเจี้ยว