เข้าใจตรงกันนะ!! ยังไม่มี “กรุงไทย” ควบรวม “ทหารไทย”

ลือกันสนั่นว่า คลังเห็นชอบให้ธนาคารไทยทหารไทย ควบกิจการรวมกับธนาคารกรุงไทย กำลังจะได้ข้อสรุป 1-2 เดือน ขุนคลังแจง ไม่สมเหตุสมผล ที่แบงก์รัฐควบรวมธนาคารเอกชน

ลือกันตั้งแต่ต้นปี 2561 สองแบงก์รวมธุรกิจ….แจงแล้วก็ “ไม่จริง”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงเมื่อ 19 ..ว่า กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ควบรวมกับ บมจ.ธนาคารทหารไทย ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์การควบรวมสถาบันการเงินให้หักลดหย่อนภาษีได้ เพราะต้องการให้ธนาคารพาณิชย์มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนธนาคารพาณิชย์แห่งไหนจะควบรวมกันเป็นเรื่องที่แต่ละธนาคารต้องไปตกลงกันเอง

ข่าวลือยังไม่เป็นจริงดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาว่า ให้จับตาการควบรวมกิจการของ 2 ธนาคารดังกล่าว และมีการแชร์ประเด็นนี้ ส่งต่อกันในวงกว้าง ท่ามกลางกระแสการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ลดต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย