อย่าเชื่อ!! “หลงโอนเงิน” ซื้อกองทุน ทำผ่านแอปฯและเคาน์เตอร์แบงก์เท่านั้น

แจ้งเตือน!! เนื่องจากขณะนี้ทางบลจ.กสิกรไทย ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลจัดทำเอกสารปลอมเกี่ยวกับการชักชวนให้ซื้อกองทุน K-My Funds ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้ลูกค้าหลงเชื่อและเข้าใจผิดว่าเป็นเอกสารจากทางบลจ.กสิกรไทย 

โปรดระวังเอกสารหลอกลวงแนะนำการซื้อกองทุน 

บลจ.กสิกรไทยขอแจ้งไปยังลูกค้าทุกคนโปรดระวัง! เอกสารลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นเอกสารปลอมที่ทางบลจ.กสิกรไทยไม่เคยมีการจัดทำขึ้น รวมทั้งข้อมูลในเอกสารล้ วนเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด เนื่องจาก K-My Funds เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย ไม่ใช่ชื่อของกองทุนแต่อย่างใด และทางบลจ.กสิกรไทยไม่ได้มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยตรงอย่างที่กล่าวอ้างในเอกสาร

 

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนของบลจ.กสิกรไทย หรือผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS และ K-My Funds เท่านั้น  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ KAsset contact center 026733888