ออกโรงชี้แจง!! สนช. เป็นผู้เสนอ . พ.ร.บ.ข้าว

หลายออกออมาค้าน ทั้งเครือข่ายชาวนา ภาคประชาชน กลุ่มนักการเมืองว่า ร่างพ.ร.บ.ข้าว จะสร้างปัญหาให้ชาวนา อยากให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชะลอการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน แม้ป่าวประกาศแล้วว่า ตั้งใจให้คุ้มครองและช่วยเหลือชาวนา

แต่ก็มีประเด็นกฎหมายที่ถุกหยิบยกออกมาบอกว่า  เป็นการเอาเปรียบชาวนามากกว่า อาทิ ประเด็นชาวนาไม่สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ จะมีความผิด เป็นต้น

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สนช.ยังเดินหน้าที่จะพิจารณาร่างกฎหมายข้าวดังกล่าวในสภา แต่ฝ่ายรัฐบาล โดยน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ขอส่งข้อชี้แจงในเฟซบุ๊ก เรื่อง พ.ร.บ.ข้าว ดังนี้ “เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้าว กำลังเป็นที่สนใจของสังคมและในช่วงท้ายของกา รทำงานของกรรมาธิการวิสามัญฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเอาข้อมูลที่ค่อนข้างสับสนที่ยังไม่ได้แก้ไข ไม่เป็นปัจจุบันมาเสนอกับสังคมผ่านสื่อต่างๆ  และเอาความเห็นของดิฉันที่เคยถูกถามในร่างเดิมก่อนมีการปรับแก้ เมื่อปลายปีที่แล้ว มากล่าวถึงในสื่อต่างๆ ในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า มีความเห็นตรงข้ามกับท่านนายก

ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เสนอความเห็นประกอบร่างฯ ฉบับที่ สนช. ส่งมาให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น และเสนอความเห็นที่ควรปรับแก้  ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งในร่างฉบับที่จะเสนอสนช. พิจารณาในวันที่ 20 ก.พ. นี้ ได้มีการแก้ไขตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอแก้เป็นส่วนใหญ่แล้ว

ขอย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นร่างของ สนช. ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีผู้แทน 1 ท่านในกรรมาธิการวิสามัญที่ขอปรับแก้ เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้แต่พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกเอง ก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่า มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ร่างที่ได้แก้ไขแล้ว ต่างจากร่างเดิมที่ สนช. เคยเสนอมา โดยเฉพาะในเรื่องเมล็ดพันธ์ุ ชาวนาจะไม่ได้รับผลกระทบแบบที่อยู่ในกระแสที่เข้าใจผิด

ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามขั้นตอนใน สนช. ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถไปชี้นำได้ค่ะ

ขอให้อย่าหลงเชื่อข่าวสับสนที่สร้างความเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ค่ะ “