ไขข้อวิจารณ์!! กระแสกฎหมายจะ “เอาผิดชาวนา”

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ว่า ชาวนาจะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ นั้น

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชี้แจงว่า ชาวนาสามารถปลูก ขาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเสรี ไม่มีความผิดไม่ติดคุกหรือถูกปรับ

กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้าวในประเทศไทยยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน มีเพียงการนำกฎหมายหรือ พ.ร.บ.ของบางหน่วยงานมาบังคับใช้ในเวลาที่เกิดปัญหาเพียงเท่านั้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีชาวนาร่วมอยู่ด้วยประมาณร้อยละ 50 เข้ามาจะทำให้มีกลไกในการบริหารจัดการข้าวในด้านการผลิตและด้านการตลาดให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ

ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ผ่านชั้นกรรมาธิการแล้ว เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการตรวจร่างของ สนช. ตรวจสอบอีกครั้งในที่ 18 ก.พ. 62 จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งบรรจุในวาระของการประชุม สนช. ในวันที่ 20 ก.พ.นี้