ขอให้ฟัง!! สภากาชาดเท่านั้น อย่าหลงเชื่อ “พวกแอบอ้าง”

15 มี.ค. 2562 เวลา 4:30 น.

สภากาชาด ขอแรงเตือน ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562 ที่สวนลุมพินี

โดยประกาศว่า ด้วยขณะนี้มีผู้แอบอ้างเรื่องการเช่าพื้นที่ร้านในงานกาชาด สภากาชาดไทยขอแจ้งยืนยันว่ายังไม่มีการจัดงานกาชาด ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ซึ่งการจัดงานกาชาดประจำปี และการเปิดจองพื้นที่หรือเปิดเช่าพื้นที่ร้านค้า ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในนามกองอำนวยการจัดงานกาชาด เท่านั้น!!!

ย้ำเตือน!! ขอให้โปรดระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน หากพบข้อมูลการแอบอ้างโปรดแจ้งมายังสำนักงานจัดหารายได้ และโปรดติดตามข้อมูลการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสภากาชาดไทยเท่านั้น

สภากาชาด  ขอแรงเตือน ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562 ที่สวนลุมพินี