“ถ่ายรูป-คลิป” ในรพ. “ผิดกฎหมาย” นะจะบอกให้

21 มี.ค. 2562 เวลา 3:09 น.

เป็นการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศให้ผู้ใช้บริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ เนื่องจากมีปัญหาการ”ละเมิดสิทธิ” เกิดขึ้นภายในพื้นที่

โดยข้อความระบุว่า “ด้วยมีบุคคลภายนอก ถ่ายภาพสถานที่ ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของรพ.จุฬาฯ นำไปเผยแพร่ตามช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และบางครั้งส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงพยาบาลฯ จึงขอห้ามไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดถ่ายภาพ หรือนำภาพที่เกี่ยวข้องตามแจ้งไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน รพ.จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด”

เพื่อให้เข้าใจว่า เป็นการทำผิดกฎหมาย จาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 7 ระบุไว้ว่า”ข้อมูลสุขภาพของบุคคล เป็นความลับ ส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผย ที่น่าจะทำให้บุคคลนั้น เสียหายไม่ได้”

หากมีการกระทำ โดยนำภาพ ข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ ยังถือว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใน 2 มาตราด้วย

-  มาตรา 14 นำเข้า-ส่งต่อข้อมูล ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน พ่วงทั้งคนโพสต์ และคนแชร์

มาตรา 16 เผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/เปลี่ยนแปลง ที่เป็นภาพบุคคลอื่น ที่จะทำให้ผู้นั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ได้รับความอับอาย

จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น

- ถ้าถ่ายรูป ใน รพ. ทุกกรณีถือว่าผิดกฎข้อห้าม รพ.

- ถ้าถ่ายติดผู้ป่วย ถือว่าผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิผู้ป่วย

- ถ้าถ่ายติด จนท. ไม่เป็นไร แต่นำเผยแพร่  โทษทั้งจำทั้งปรับ

เป็นการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศให้ผู้ใช้บริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ เนื่องจากมีปัญหาการ”ละเมิดสิทธิ” เกิดขึ้นภายในพื้นที่

 

เป็นการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศให้ผู้ใช้บริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ เนื่องจากมีปัญหาการ”ละเมิดสิทธิ” เกิดขึ้นภายในพื้นที่