ไขความเข้าใจผิด!! HIV กับ AIDs นั้น “ต่างกัน”

26 มี.ค. 2562 เวลา 2:09 น.

“เอดส์” เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่กลัวติดเชื้อ ขณะเดียวกัน ก็มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ระหว่างการแยกแยะ โรคเอดส์ กับเชื้อเอชไอวี เพื่อความถูกต้อง ฟังคุณหมออธิบาย คำสองคำนี้ ต่างกันในการดูแล รักษาอย่างไร?

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย   แก้ไขความเข้าใจโดยอธิบายว่า เอชไอวี Human Immunodeficiency Virus คือ ไวรัสที่จะเข้าไปกัดกินทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เอดส์ Acquired Immunodeficiency Syndrome - AIDS คือกลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีทำลายจนไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเหล่านี้ได้  ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวี ไม่จำเป็นต้องมีอาการเอดส์ หากรู้เร็วด้วย การตรวจเลือด และรักษาเร็วด้วยยาต้านไวรัส เอชไอวี รักษาแล้ว ตรวจไม่เจอ = ไม่แพร่ หรือ (Undetectable = Untransmittable) ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีมีอายุขัยยืนยาวเทียบเท่าผู้ไม่มีเชื้อหากรับการรักษาอย่างถูกต้อง

เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ปลอดภัย แพทย์แนะนำให้ ตรวจเอชไอวีเป็นประจำ เพราะเอชไอวี รู้เร็ว รักษาได้