อย่าไปอิงความเชื่อ!! "กษัตริย์อึมสวาติ" ปฏิเสธออกกฎหมาย ให้ผู้ชายมีหลายเมีย

16 พ.ค. 2562 เวลา 5:42 น.

เป็นเรื่องแชร์กันข้ามชาติทีเดียว เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศ ออกมารายงานแถลงการณ์ของรัฐบาลเอสวาตินี ปฏิเสธข่าวกษัตริย์อึมสวาติที่ 3 ชี้แจงว่า ทางการไม่เคยออกกฎหมายบังคีบให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่ง

แถลงการณ์ของรัฐบาลเอสวาตินี ระบุว่า กระแสข่าวที่แพรหลายในโลกออนไลน์ กระจายไปถึงสื่อในต่างประเทศบอกว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ทรงออกกฎหมายใหม่บังคับให้ผู้ชายในประเทศแต่งงานหรือมีภรรยาได้มากกว่า 2 คนนั้นไม่เป็นความจริง

การระบุว่า กษัตริย์หนุนให้ชายแต่งงานมีภรรยาหลายคนนั้น เท่ากับเป็นการดูถูกสถาบันกษัตริย์ บ่อนทำลายและสร้างความอับอายให้กับประเทศอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุลุกลามเช่นนี้ไปทั่วโลก ย่อมไม่กระทบถึงภาพลักษณ์กษัตริย์ แม้แต่สื่อมวลชนยังเสื่อมเสียเกียรติยศของตัวเองด้วย

เป็นเรื่องแชร์กันข้ามชาติทีเดียว เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศ ออกมารายงานแถลงการณ์ของรัฐบาลเอสวาตินี ปฏิเสธข่าวกษัตริย์อึมสวาติที่ 3 ชี้แจงว่า ทางการไม่เคยออกกฎหมายบังคีบให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่ง

สำหรับ "เอสวาตีนี" หรือราชอาณาจักรเอสวาตีนี เดิมคือ สวาซิแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ เป็นชาติที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีเขตแดนติดกับเพื่อนบ้านอย่าง แอฟริกาใต้และโมซัมบิก มีประชากรทั้งหมด 1,032,000 คน เป็นชาวแอฟริกันเป็นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และบางส่วนนับถืออิสลาม

เศรษฐกิจของเอสวาตีนีเป็นเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ พึ่งพิงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร มีถึง 80%

เป็นเรื่องแชร์กันข้ามชาติทีเดียว เมื่อสำนักข่าวต่างประเทศ ออกมารายงานแถลงการณ์ของรัฐบาลเอสวาตินี ปฏิเสธข่าวกษัตริย์อึมสวาติที่ 3 ชี้แจงว่า ทางการไม่เคยออกกฎหมายบังคีบให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่ง