ข่าว

“แหนม” ไม่ควรกินดิบๆ อาหารพื้นบ้านที่ต้องระวัง

เป็นข่าวร้อนๆ ล่าสุดที่ระบุว่า คนกินแหนมหมูดิบ ติดเชื้อหูดับ จนเสียชีวิต พาดหัวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งแหนม เป็นอาหารพื้นบ้านของไทย ที่นิยมกินกันมาก โดยเฉพาะหั่นแล้วบีบมะนาว ใส่เข้าคั่วกินสดๆ

ขณะที่ทางการแพทย์ เตือนคนชอบกิน แหนมให้ระวังเชื้อก่อโรค เพราะการสุ่มตรวจของนักวิจัยไบโอเทค แหนมในตลาด   ดร.นิภา โชคสัจจะวาที นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดเผลศึกษาว่า ควรทำให้สุกก่อน  หากไม่ทำให้สุกหรือผ่านความร้อนเสียก่อน  โรงงานขนาดเล็กที่ผลิตมักไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเชื้อก่อโรคที่ตรวจพบบ่อยและพบมากในแหนมมีทั้งซัลโมเนลลา เอสพี และ สแต็ปฟิโลคอคคัส ออเรียส   คำนวณความเสี่ยงของผู้บริโภคที่อาจป่วยเพราะอาหารเป็นพิษจากการบริโภคแหนมที่ปนเปื้อนเชื้อเชื้อสแต็ปฟิโลคอคคัส ออเรียส

ส่วนแหนมฉายรังสี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีข้อแนะนำว่า เป็นแหนมดิบที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมม่า เพื่อฆ่าสิ่งมีชีวิตในอาหาร ทั้งแบคทีเรีย พยาธิ ปรสิต โดยจะไม่มีรังสีตกค้างที่เป็นอันตราย สามารถกินได้ปลอดภัย หากจะเลือกซื้อแหนมแายรังสี ก็ให้ดูบรรจุภัณฑ์หีบห่อ มีโลโก้พร้อมข้อความระบุไว้

สรุป ควรหลีกเลี่ยงบริโภคแหนมสด หากนิยมกินก็ควรทำให้สุก โดยผ่านความร้อนเสียก่อน และเด็กๆ ควรหลีกเลี่ยง