ข่าว

มหิดลย้ำเอง!! “เนื้อไก่ ไม่ได้มีฮอร์โมน” เป็นต้นตอ ให้โตเป็นหนุ่มสาวเร็วผิดปกติ

เป็นประเด็นสังคมอยู่ในตอนนี้ กับข้อสงสัย “กินไก่แล้วโตไว” จริงหรือไม่? คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ทำคลิปออกมาเผยแพร่ เพื่อยืนยันว่า  “เนื้อไก่ ไม่ได้มีฮอร์โมน” ไม่ได้เป็นสาเหตุของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวไวผิดปรกติ แบบที่หลายคนเชื่อ

โดยสัตวแพทย์หญิงพัชราภรณ์ ขำพิมพ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตว์ปีก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ชี้แจงว่า การกินไก่โตเร็วนั้นไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนในไก่แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริโภคของเด็กยุคปัจจุบันมีการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ล้วนเป็นปัจจัยเสริมทำให้เด็กโตเร็วแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่

“เนื้อไก่ในท้องตลาดที่เห็นเป็นตัว เป็นชิ้น 90% เป็นไก่เลี้ยงในอุตสาหกรรมทางการค้า มีสายพันธุ์ที่โตเร็ว เลี้ยงได้ทีละเยอะๆ เผื่อป้อนเข้าโรงเชือดได้ทุกวัน อีกส่วนที่เห็นเป็นไก่ย่าง ทำอาหารที่เรียกไก่บ้าน มี 10% ในการผลิต ยืนยันว่าไม่มีใช้ฮอร์โมนในไก่แน่นอน เพราะผิดกฎหมาย และไม่มีการใช้มากว่า10 ปี”