แอดมินเล่นเกม! "แจกจมูก-หน้าอกฟรี" ผิดกฎหมายนะจะบอกให้

13 มิ.ย. 2562 เวลา 2:34 น.

เตือนคุณแล้วนะ!! เหล่าแอดมินโลกโซเชียล ที่ชอบจัดกิจกรรมเรื่องความสวยความงาม มาดึงดูด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก ผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ ด้วยการแจกคอร์สเสริมความงาม อาทิ เสริมจมูก หรือหน้าอกฟรีกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สบส.เตือนบรรดาแอดมินโลกโซเชียล ว่าการจัดกิจกรรมแจกจมูก หน้าอกฟรี หากเกิดรับกระทบกับประชาชนแล้ว ตัวของแอดมินที่จัดกิจกรรมในลักษณะชักจูงให้ประชานเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลเอกชนก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

“ประชาชนจะต้องระวังให้มาก พิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่าเห็นแก่ของฟรี เพราะสุขภาพ ร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง การที่มิได้ตรวจสอบสถานพยาบาลด้วยตนเองย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับบริการที่ไม่ตรงกับที่แอดมินแจ้ง หรือได้รับบริการจากคลินิกเถื่อน”

ทั้งนี้ ประกาศกรม สบส.เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” นิยามให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสียง ภาพ เพื่อประโยชนทางการค้าต่อสถานพยาบาลเอกชน ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ การที่แอดมินจัดโปรโมชั่นแจกคอร์สเสริมความงามหรือบริการทางการแพทย์ฟรีเพื่อชักจูงให้ประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลเอกชน เข้าข่ายเป็นการโฆษณาสถานพยาบาลซึ่งจะต้องขออนุญาตกับกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน หากทำการโฆษณาโดยพลการจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

เตือนคุณแล้วนะ!! เหล่าแอดมินโลกโซเชียล ที่ชอบจัดกิจกรรมเรื่องความสวยความงาม มาดึงดูด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก ผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ ด้วยการแจกคอร์สเสริมความงาม อาทิ เสริมจมูก หรือหน้าอกฟรีกับโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก