ข่าว

ไม่ผิดพลาด!! แบบเรียนภาษาไทย ทำภาพประกอบตามสภาพพื้นที่

กรณีที่มีการแชร์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่มีการอ่านพยัญชนะไทยต่างจากเดิมและมีภาพมุสลิมประกอบนั้น …ไม่มีปัญหาในการจัดทำเนื้อหา สวก. ชี้แจงว่า แบบเรียนจัดทำภาพประกอบตามสภาพพื้นที่

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ระบุว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2547 -2552 สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมากผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่ยอมให้ลูกนำหนังสือเรียนเข้าบ้าน

สวก. โดยสถาบันภาษาไทยได้รับมอบหมายให้หาวิธี ดำเนินการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้ปกครองยอมรับ และเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็ก  จึงเริ่มต้นด้วยการออกแบบหนังสือที่จะทำให้เด็กเข้าใจและผู้ปกครองมีส่วนช่วยฝึกฝนภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

ทั้งนี้ ชั้นประถมศึกษาก็มีหนังสือเรียนภาษาน่าเรียนรู้ มีรูปแบบทำนองเดียวกันเน้นการสะกดคำ มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย  โดยพบว่าครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ชอบมาก และเด็กๆ ก็สนุกกับสีสันและภาพประกอบเพราะแสดงวิถีชีวิตท้องถิ่น ครูผู้สอนทั้งที่เป็นพุทธและเด็กไทยพุทธก็ไม่มีปัญหา เรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สำหรับหนังสือชุดนี้แจกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายชายแดนใต้และต่อมาได้ทำแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนรูปให้เหมาะสมกับสื่อพื้นเมืองสำหรับชายแดนเหนือด้วยเช่นกัน