ปล่อย “เจ้าตูบ” ป่วน!! เสี่ยงเจอทั้งคุก และปรับ

27 มิ.ย. 2562 เวลา 5:14 น.

เรื่องเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ เกิดขึ้นมาแล้วมากมายในสังคม เช่น กรณีสุนัขสร้างความเดือดร้อนเพื่อนบ้าน ผู้อื่น เจ้าของสุนัขอาจได้รับโทษตามกฎหมายทั้งทาง “แพ่งและอาญา”

เมื่อพลิกดูข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ดูข้ออ้างอิง  หากปล่อยสุนัขไปกัดผู้อื่นจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีหากปล่อยให้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถบนท้องถนนในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถของผู้อื่นเสียหาย เจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น  อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 111 ประกอบมาตรา 148 มีผลต้องชดใช้ค่าเสียหาย และเสี่ยงต่อคดีอาญา หากมีการสูญเสียชีวิต