ข่าว

ข้องใจเสาไฟฟ้าแรงสูง!! อ่านตรงนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีคำตอบมาช่วยไขข้อข้องใจเรื่องนี้ว่า “อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” คือคำตอบเดียวกับข้อสงสัยเรื่อง “เสาส่งสัญญาณมือถือ ก็ไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพ”

กรณีความข้องใจถามว่า ”แล้วอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงล่ะครับ อันตรายไหม?.. คำตอบของรศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถูกถามและออกมาตอบคือ ไม่ได้อันตรายเหมือนกัน  ส่วนใหญ่ คนที่กังวลเกี่ยวกับการมีบ้านเรือนใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง คือ กลัวว่ามันจะการปล่อย “สนามไฟฟ้า” “สนามแม่เหล็ก” ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หรือไม่ ?

ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระบุว่า ระบบไฟฟ้าแรงสูงนั้น สามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นได้จากการที่เกิดแรงดันไฟฟ้าและมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น โดยยิ่งมีค่าความต่างศักย์มากเท่าใด ค่าสนามไฟฟ้าก็จะมากตามไปด้วย
ส่วนสนามแม่เหล็กนั้น จะขึ้นกับกระแสไฟฟ้าในสายตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ายิ่งสูง ค่าสนามแม่เหล็กก็จะยิ่งมาก

แต่การออกแบบสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ยืนยันว่าออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เสาไฟฟ้ามีความแข็งแรง และยังมีความสูงเพียงพอ ที่จะทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่แผ่ลงมาด้านล่างนั้น ไม่ได้มีปริมาณมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมา
ผลการวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พบว่ามีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่จะเป็นอันตราย ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

สรุปได้ว่า แม้สายไฟฟ้าแรงสูง จะมีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแผ่ออกมาจริง แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและผู้อาศัยอยู่บริเวณนั้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน