จริงอีกมุม!! "กระดูกสันหลังคด" สาเหตุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

31 ก.ค. 2562 เวลา 3:10 น.

เป็นข่าวครึกโครม...กรณีแม่พาลูกสาวนักเรียน ม.3 ไปตรวจรักษาไข้ในโรงพยาบาลเกรงเป็นไข้เลือดออก หมอเอกซเรย์ปอดเพื่อดูอาการพบกระดูกสันหลังคดงอเห็นได้ชัด ระบุสาเหตุมาจากการแบกของหนักต่อเนื่อง เนื่องจากรูปร่างผอมสูง เชื่อสาเหตุมาจากลูกสาวแบกกระเป๋านักเรียนหนักกว่า 10 กิโลกรัม เริ่มมีอาการปวดหลังตั้งแต่เข้าเรียน ม.1 หวั่นอาการรุนแรงทำให้เสียบุคลิกภาพ

พญ.ซายน์ แพทย์ออโธปิดิกส์ (กระดูก) โพสต์ใน”เพจ วิ่งดิหมอ” อธิบายความรู้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังคดว่า....” แม้จะไม่ใช่เรื่องวิ่ง ... แต่ในฐานะหมอกระดูกและข้อ ที่ทำงานในศูนย์ที่มีผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดจำนวนมากต่อปี ได้อ่านข่าวที่กำลังสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนขณะนี้ แล้วก็เกิดความไม่สบายใจ อยากให้เกิดการแก้ไขความเข้าใจผิดต่อโรคที่เกิดขึ้น (แรกก็ว่าจะไม่เขียน แต่เวลานี้กลายเป็นไฟลามทุ่ง ประเภทเพจต่างๆ นักข่าว เอาไปลงกันอึกทึกครึกโครม)

จึงขอนำเรียนมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เกี่ยวกับความจริงของภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น ดังนี้

กระดูกสันหลังคด เกิดขึ้นได้หลายช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงวัยชรา ซึ่งมีปัจจัยการเกิดแตกต่างกัน และแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันในหลายประเด็น กล่าวคือ กระดูกสันหลังคด แบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้

1) โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่แรกเกิด (Congenital Scoliosis) เนื่องจากขณะแม่ตั้งครรภ์ตัวอ่อนในครรภ์มีกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ

2) โรคกระดูกสันหลังคดจากโรคทางระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ (Neuromuscular Scoliosis) เช่น โรคกล้ามเนื้อโตมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังฝ่อลีบ เป็นต้น

3) โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เพศหญิง อายุ และกรรมพันธุ์ แบ่งได้เป็น 3 ช่วงวัย (เกิดในช่วงวัยรุ่นมากสุด)

3.1 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยทารก (Infantile Idiopathic Scoliosis) ก่อนอายุ 3 ปี

3.2 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยเด็ก (Juvenile Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 4 – 10 ปี

3.3 โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น (Adolescent Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 10 – 18 ปี พบมากที่สุด

4) โรคกระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม (Degenerative Lumbar Scoliosis) มักพบในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อกระดูกที่เปราะบาง คุณภาพเสื่อมลง ร่วมกับการผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน (กรณีนี้จะไม่ได้เกิดการคดมาก่อนในวัยเด็ก) อันนำมาซึ่งอาการที่เราเรียกๆกันว่า กระดูกทับเส้น

แต่ละชนิดจะมีวิธีแยกทางการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดอีกมาก (ไม่ขอลงรายละเอียด ณ ที่นี้)

เป็นข่าวครึกโครม...กรณีแม่พาลูกสาวนักเรียน ม.3 ไปตรวจรักษาไข้ในโรงพยาบาลเกรงเป็นไข้เลือดออก หมอเอกซเรย์ปอดเพื่อดูอาการพบกระดูกสันหลังคดงอเห็นได้ชัด ระบุสาเหตุมาจากการแบกของหนักต่อเนื่อง เนื่องจากรูปร่างผอมสูง เชื่อสาเหตุมาจากลูกสาวแบกกระเป๋านักเรียนหนักกว่า 10 กิโลกรัม เริ่มมีอาการปวดหลังตั้งแต่เข้าเรียน ม.1 หวั่นอาการรุนแรงทำให้เสียบุคลิกภาพ

กรณีของเด็กหญิงในข่าว มีความเข้าได้กับภาวะ Adolescent Idiopathic Scoliosis มากที่สุด ... นั่นคือ ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

 

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกระดูกสันหลังคด ในทางการแพทย์มีการทำการศึกษาไว้มานานนับร้อยปีแล้ว และไม่เคยมีเอกสารทางการแพทย์ หรืองานวิจัยใดที่ยืนยันการเกี่ยวข้อง การเกิดกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก และวัยรุ่น ว่าเกิดจากการยกของหนัก

อยากให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่าน พิจารณา คิดวิเคราะห์ และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้นำความรู้นี้ บอกต่อในวงกว้างต่อไป เพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิด ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนี้

และคงเป็นการดี หากเพจ หรือสื่อใด ที่ลงเนื้อหาสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ได้ลองทำการศึกษาใหม่ และแก้ไขด้วย จะเป็นการดีอย่างมาก (เพราะเพจเล็กๆ นี้ ก็อาจไม่สามารถส่งผลต่อภาวะตื่นตระหนกของคนไทยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ได้ดีที่สุด) ขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ปล. การแบกหนัก เป็นสาเหตุของการเกิดอักเสบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และความเสื่อมชนิดอื่นได้ (เพียงแต่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังคดในเด็ก ควรแยกประเด็นกัน) ... ฉะนั้นก็ยังควรเลี่ยงการแบกหนักเกินไป ... แต่ขณะเดียวกัน ก็มิใช่โทษว่ากระดูกหลังคดในเด็ก เกิดจากการแบกหนัก

เป็นข่าวครึกโครม...กรณีแม่พาลูกสาวนักเรียน ม.3 ไปตรวจรักษาไข้ในโรงพยาบาลเกรงเป็นไข้เลือดออก หมอเอกซเรย์ปอดเพื่อดูอาการพบกระดูกสันหลังคดงอเห็นได้ชัด ระบุสาเหตุมาจากการแบกของหนักต่อเนื่อง เนื่องจากรูปร่างผอมสูง เชื่อสาเหตุมาจากลูกสาวแบกกระเป๋านักเรียนหนักกว่า 10 กิโลกรัม เริ่มมีอาการปวดหลังตั้งแต่เข้าเรียน ม.1 หวั่นอาการรุนแรงทำให้เสียบุคลิกภาพ

 

พญ.ซายน์เจ้าของแอดมินเพจ"วิ่งดิหมอ" เป็นข่าวครึกโครม...กรณีแม่พาลูกสาวนักเรียน ม.3 ไปตรวจรักษาไข้ในโรงพยาบาลเกรงเป็นไข้เลือดออก หมอเอกซเรย์ปอดเพื่อดูอาการพบกระดูกสันหลังคดงอเห็นได้ชัด ระบุสาเหตุมาจากการแบกของหนักต่อเนื่อง เนื่องจากรูปร่างผอมสูง เชื่อสาเหตุมาจากลูกสาวแบกกระเป๋านักเรียนหนักกว่า 10 กิโลกรัม เริ่มมีอาการปวดหลังตั้งแต่เข้าเรียน ม.1 หวั่นอาการรุนแรงทำให้เสียบุคลิกภาพ

เป็นข่าวครึกโครม...กรณีแม่พาลูกสาวนักเรียน ม.3 ไปตรวจรักษาไข้ในโรงพยาบาลเกรงเป็นไข้เลือดออก หมอเอกซเรย์ปอดเพื่อดูอาการพบกระดูกสันหลังคดงอเห็นได้ชัด ระบุสาเหตุมาจากการแบกของหนักต่อเนื่อง เนื่องจากรูปร่างผอมสูง เชื่อสาเหตุมาจากลูกสาวแบกกระเป๋านักเรียนหนักกว่า 10 กิโลกรัม เริ่มมีอาการปวดหลังตั้งแต่เข้าเรียน ม.1 หวั่นอาการรุนแรงทำให้เสียบุคลิกภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด