แชร์หนาวสุดรอบ 14 ปี อุณหภูมิลด 10 องศา “ไม่จริง”

24 ก.ย. 2019 เวลา 9:01 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (24 ก.ย. 62) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงข่าวลือ คลื่นความหนาวจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่ 24.00 น. เป็นตันไป

โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ คลื่นความหนาวจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาค ตั้งแต่ 24.00 น. เป็นตันไป โดยในภาคเหนือ-อีสาน จะมีอุณหภูมิลดลง 10-12 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครลดลง 8-10 องศาเซลเซียส มากสุดในรอบ 14 ปื นั้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมิได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา และไม่เป็นความจริง กล่าวคือ ในช่วงวันที่ 24-26 กันยายน 2562 บริเวณภาคเหนือ และกาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลงจากวันนี้ อีก 2- 4 องศาเซลเซียสเท่านั้น (อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด