กรมการปกครอง ยืนยันข่าวปลอม! “ไทยจะมี 83 จังหวัด” ไม่จริง

08 ม.ค. 2563 เวลา 12:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกโรงชี้แจงผ่านเอกสารเรื่อง “การแชร์ข้อความจัดตั้งจังหวัดใหม่ 83 จังหวัด ทางสื่อออนไลน์” ยืนยันเป็น “ข่าวปลอม” ที่กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังเคยถูกแชร์ว่อนเมื่อ พ.ศ. 2558 มาแล้ว

8 มกราคม พ.ศ. 2563 เอกสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุชี้แจง “ประกาศชาวไทยจะมี 83 จังหวัดแล้ว” นั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด”

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6298306 – 14 ต่อ 516

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด