ข่าว

ศิริราช “ปฏิเสธข้อมูล” โควิด-19 ที่มีการแชร์ ให้กักตุนอาหาร ไม่เป็นความจริง

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกหนังสือชี้แจง ปฏิเสธข้อมูล COVID 19 ที่มีการแช์ในโซเชียลมีเดีย “ให้กักตุนอาหาร ไม่เป็นความจริง”

ตามที่มีการแชร์ในสื่อโซเชียลกล่าวอ้างว่า ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า จะมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในเดือนเมษายน และเตือนให้ประชาชนสำรองน้ำ อาหารแห้ง รวมทั้งหน้ากากอนามัยนั้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวที่เผยแพร่นั้นไม่เป็นความจริง และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หรือตื่นตระหนก ในการนี้ ทางคณะฯ ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารไวรัสโควิด 19 จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด อันอาจส่งผลเสียต่อประชาชนในวงกว้าง และขอให้ติดตามข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ (รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์) รองคุณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม