ข่าว

ข่าวปลอม! จำนวนเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐ

วันที่ 5 เม.ย. 63 เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกโพสต์ชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “จำนวนเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐ” 

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จำนวนเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีข้อความที่ส่งต่อกันทางไลน์เกี่ยวกับ ข้อมูลเพื่อจุดประกายแห่งความหวัง ซึ่งระบุเกี่ยวกับตัวเลขเบื้องต้นที่รัฐจะเยียวยาเงิน 5,000 บาทให้ ทางธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ขณะนี้ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานพันธมิตร อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรัดกุม และเร็วที่สุดด้วยระบบ AI ที่ทันสมัย “โดยไม่ได้กำหนดโควต้าตามที่ถูกกล่าวอ้าง” สำหรับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เรียบร้อยแล้ว ขอให้รอผลการพิจารณา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง sms และ e-mail

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com หรือโทร. 02 1111111