ข่าว

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ยันสื่อนอกตีข่าว ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากศพ ไม่เป็นความจริง

เพจเฟซบุ๊ก ชัวร์ก่อนแชร์ ได้นำเสนอข้อมูลโดยได้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ในเรื่อง กรณีสื่อนอกตีข่าว ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากศพ ทั้งนี้เพจได้อ้างอิงหลักฐานต่างว่า ยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อถือได้ ตามที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า มีนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย รายงานการพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่รับเชื้อโควิด-19 จากศพ นั้น

โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอจะเชื่อได้ว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริง เนื่องจากมีหลายประเด็นน่าสงสัย ทั้งด้านความน่าเชื่อถือในแหล่งที่มาของข้อมูล และสภาพการณ์แห่งข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตาม เพจชัวร์ก่อนแชร์ ได้แสดงกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งสำรวจข้อมูล เนื้อหาในจดหมาย FACTCHECK ผู้เขียนชาวไทยเป็นใคร ? และ FACTCHECK : พบการติดเชื้อโควิด-19 จากศพ ?

โดยได้บทสรุป ว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอ

1. ข้อมูลที่มีการระบุใน “จดหมายถึงบรรณาธิการ” ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของข่าวที่รายงานในต่างประเทศว่า มีนักนิติเวชในประเทศไทย ติดเชื้อโควิด-19 จากศพ นั้น มิได้มีการยกหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอ ที่จะเชื่อมโยงหรือสรุปได้เช่นนั้น

2. ขณะที่ผู้ติดเชื้อจากหน่วยงานนิติเวชรายเดียวที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวทางการนั้น ก็มีการยืนยันว่า ติดเชื้อจากสนามมวย

3. ไม่สามารถติดตามยืนยันตัวบุคคลของผู้แต่งหลักของจดหมายฉบับนี้ได้ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดที่กล่าวอ้าง ก็ไม่พบว่ามีอยู่จริง ทั้งสถานที่อยู่ทางกายภาพ และ ที่อยู่เว็บไซต์

ขอบคุณภาพ www.businessinsider.com