Fake News : บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 วันเดียว 15 ราย

01 ม.ค. 2564 เวลา 5:37 น.

ข่าวปลอมโผล่อีก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข่าวจริง คือ วันที่ 30 ธ.ค. 63 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ จ.เพชรบุรี ติดโควิด-19 จำนวน 1 รายเท่านนั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) รายงานข้อมูลตามที่มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "บุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิดวันเดียว 15 ราย" หลังจากทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลเท็จ"

จากข่าวที่มีการแชร์เป็นจำนวนมากกับประเด็นเรื่อง บุคลากรทางการแพทย์ กทม. ติดโควิดวันเดียว 15 รายนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ความจริงคือ วันที่ 30 ธ.ค. 63 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ จ.เพชรบุรี ติดโควิด-19 จำนวน 1 รายเท่านนั้น ซึ่งข่าวที่ปรากฏตามสื่อทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชน