ข่าวปลอม เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด มาพร้อมกับโรคติดต่อของหมู

14 เม.ย. 2564 เวลา 3:14 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย ในประเด็นเรื่อง เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาด มาพร้อมกับโรคติดต่อของหมู ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการระบาดมาพร้อมกับโรคสุกร ให้งดเว้นการบริโภคเนื้อสุกรนั้น ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข่าวนี้ เกิดจากความเข้าใจผิดของประชาชน ที่น่าจะเกิดความสับสนกับกรณีการเกิดโรคสเตรปโตคอกคัส หรือ โรคหูดับ จากการบริโภคเนื้อสุกรสุก ๆ ดิบ ๆ 

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และไวรัสกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเฝ้าระวังโรคเมอร์ ซาร์ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคสัตว์ การดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเตรียมรับมือ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร กรมปศุสัตว์มีการจัดทำโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารจากปศุสัตว์ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค ส่วนการบริโรคเนื้อสัตว์นั้น ต้องปรุงอาหารให้สุก สะอาด ทุกกรณี และไม่แนะนำให้ทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ เด็ดขาด การทานอาหารที่สุก ความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร โรคหูดับ  รวมทั้งไวรัสโควิด-19

ข่าวปลอม เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด มาพร้อมกับโรคติดต่อของหมู

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือโทร. 02 6534444

ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด