ข่าว ข่าวจริงเช็กแล้ว

ยังลำดับที่ 29!! “พล.อ.ประยุทธ์” หน้าเดิม ไม่นับเป็นนายกฯคนที่ 30

11 มิถุนายน 2562 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 สมัยที่ 2 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

การนับลำดับที่ของนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายว่า การที่พล.อ.ประยุทธ์ กลับมานั่งเก้าอี้นายกฯอีกครั้ง ยังนับเป็นนายกฯคนที่ 29 ไม่ใช่ 30 เช่นเดียวกับบุคคลเคยเป็นนายกฯมากกว่า 1 สมัย

ประเทศไทยมีรายชื่อนายกรัฐมนตรี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 29 คน โดยเป็นบุคคลที่มี”ยศทางทหาร” 15 คน “ยศตำรวจ” 1 คน นอกเหนือจากพลเรือน

สำหรับรายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)

1.จอมพลแปลก พิบูลสงคราม  (15 ปี 25 วัน)

สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485

สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487

สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492

สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2500

สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500

2.จอมพลถนอม กิตติขจร (9 ปี 205 วัน)

สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2512

สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515

สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

3.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (8 ปี 154 วัน)

สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 30 เมษายน พ.ศ. 2526

สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529

สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531

4.นายชวน หลีกภัย (6 ปี 20 วัน)

สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

5.นายทักษิณ ชินวัตร (5 ปี 222 วัน)

สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548

สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549

6.พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) (5 ปี 178 วัน)

สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476

สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 – 22 กันยายน พ.ศ. 2477

สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480

สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

7.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (4 ปี 302 วัน)

สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506

8.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  (4 ปี 292 วัน)

สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

9.นางสาวยิ่งลักษณ์​ ชินวัตร (2 ปี 275 วัน)

สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

10.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2 ปี 231 วัน)

สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

11.พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (2 ปี 203 วัน)

สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533

สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

12.พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (2 ปี 113 วัน)

สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

13.พ.ต.ควง อภัยวงศ์ (1 ปี 232 วัน)

สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488

สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489

สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491

สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491

14.นายอานันท์ ปันยารชุน (1 ปี 141 วัน)

สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535

สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535

15.นายบรรหาร ศิลปอาชา (1 ปี 135 วัน)

สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

16.นายสัญญา ธรรมศักดิ์ (1 ปี 124 วัน)

สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

17.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์(1 ปี 120 วัน)

สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551

18.พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (1 ปี 77 วัน)

สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490

สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

19.พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (1 ปี 37 วัน)

สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 20 เมษายน พ.ศ. 2519

20.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร์ (1 ปี 12 วัน)

สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520

21. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (358 วัน)

สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475

สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 1 เมษายน พ.ศ. 2476

สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476

22.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (349 วัน)

สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

23. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (332 วัน)

สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489

สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2519

สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519

สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

24.นายสมัคร สุนทรเวช  (224 วัน)

สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551

25. นายปรีดี พนมยงค์ (152 วัน)

สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489

สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

26.นายพจน์ สารสิน (102 วัน)

สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 มกราคม พ.ศ. 2501

27. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (75 วัน)

สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

28. พล.อ.สุจินดา คราประยูร (47)

สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

29. นายทวี บุณยเกตุ (17วัน)

สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488