เลือกตั้ง62 : ยุบ "ไทยรักษาชาติ" ไม่สืบพยาน-ไม่ไต่สวน-ทำได้ไหม?

04 มี.ค. 2562 เวลา 4:08 น.

7 มีนาคม 2562 นี้ เป็นวันที่ศาลนัดวินิจฉัย คดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ในขั้นตอนทางกฎหมายทำได้หรือไม่? นายอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะมาวิเคราะห์ในรายการ

ต้องจับตาคดียุบไทยรักษาชาติ หลังศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของ กกต. มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 7 มี.ค. เวลา 13.30 น. และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. ในขั้นตอนทางกฎหมาย ทำได้หรือไม่? ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะมาเปิดเผยรายละเอียดในรายการ

วันที่ 7 มี.ค. เวลา 13.30 น.  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ กลายเป็นประเด็นว่าคดีทำนองนี้สามารถที่จะไม่สืบพยาน หรือไม่ไต่สวนประเด็นต่างๆทั้งฝ่ายฟ้องและฝ่ายแก้ได้หรือไม่ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ให้ข้อมูลกล่าวว่า คดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนเป็นคดีสาธารณะ ในกฎหมายมาตรา 58 บัญญัติไว้ว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมายโดยมีพยานที่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ ศาลจะประชุมและวินิจฉัย โดยไม่ทำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้ โดยนอกจากจะเป็นคนพิจารณาประเด็นสาธารณะแล้วยังมีหลักการสำคัญที่มีอยู่ 3 ประการคือ

1. การเน้นเรื่องเอกสารเป็นหลัก

2.ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยการโต้แย้งของโจทและจำเลย

3.ไม่จำเป็นต้องฟังความทุกฝ่าย ซึ่งตอนนี้ศาลฟังทีละฝ่าย ไม่นำทั้ง 2 ฝ่าย มานั่งโต้กัน แต่ได้ทำการถามข้อมูลจากทุกฝ่าย และได้ความครบถ้วนจากทุกฝ่ายดูแล้วไม่จำเป็นต้องไต่สวน ฟังความของทั้ง 2ฝ่าย ก็ทำการพิจารณาวินิจฉัยกันได้เลย!

7 มีนาคม 2562 นี้ เป็นวันที่ศาลนัดวินิจฉัย คดียุบพรรคไทยรักษาชาติ  ในขั้นตอนทางกฎหมายทำได้หรือไม่? นายอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะมาวิเคราะห์ในรายการ

ยุบ ทษช. ...ไม่สืบพยาน-ไม่ไต่สวน-ทำได้มั้ย?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *ยุบ ทษช. ...ไม่สืบพยาน-ไม่ไต่สวน-ทำได้มั้ย? * รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ