เลือกตั้ง62 : โพลชี้ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง คนรุ่นใหม่เลือก "ตัวบุคคล"

06 มี.ค. 2562 เวลา 4:46 น.

โค้งสุดท้ายของการหาเสียง นับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันแถลงผลสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ปัจจัยในการเลือกผู้สมัคร/พรรค คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์และความมุ่งมั่นในการเลือกตั้ง” ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ "ตัวบุคคล" มากกว่านโยบายพรรค

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ปัจจัยในการเลือกผู้สมัคร และพรรค คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์และความมุ่งมั่นในการเลือกตั้ง” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.- 2 มี.ค. 62 ถามประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,540 คน ในหัวข้อ เกณฑ์การเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตคืออะไร? ผลออกมาว่า อันดับที่ 1 จะเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่ตัวบุคคล รองลงมาเป็นการพิจารณาจากพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค แสดงให้เห็นว่าในเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนสนใจในตัวบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไร? นายสติธร ธนานิธิโชติ รักษาการ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จะมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการ

คุณสติธร ธนานิธิโชติ รักษาการ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ได้ให้สัมภาษณ์ผ่ายรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงประเด็นจากการสอบถามประชาชนเกณฑ์การเลือกผู้สมัคร ผลออกมาว่า อันดับที่ 1 จะเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่ตัวบุคคล โดย นายสติธร ธนานิธิโชติ ได้กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 4 นี้ เปิดคำถามด้วยการย้อนไปเมื่อปี 54 โดยคำถาม ถามว่าเคยให้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่และเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตโดยใช้เกณฑ์ใด ผลสรุปว่านโยบายของพรรคมาเป็นอันดับ 1 จากการสำรวจครั้งที่สองเมื่อปลายเดือนธันวาคม นโยบายของพรรค ก็มาเป็นอันดับ 1 และจากการสำรวจครั้งที่ 3 ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยครั้งนี้ประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากขึ้น สุดท้ายครั้งที่ 4 เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผลสรุปว่าประชาชนใช้เกณฑ์เรื่องตัวบุคคลมากเป็นอันดับ 1

ทั้งนี้จากการสำรวจครั้งที่ 3 ได้ตั้งคำถามว่าระบบบัตรใบเดียวประชาชนจะจดจำผู้สมัครหรือคนที่อยากเลือกจากอะไร โดยประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าจะจดจากชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ซึ่งคาดว่าอาจจะมีปัญหาเพราะในบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร จากตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง มีแต่หมายเลข ชื่อพรรค และโลโก้ของพรรคเท่านั้น!

โค้งสุดท้ายของการหาเสียง นับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันแถลงผลสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ปัจจัยในการเลือกผู้สมัคร/พรรค คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์และความมุ่งมั่นในการเลือกตั้ง” ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ

โค้งสุดท้าย..."ตัวบุคคล" ชี้ขาดผลเลือกตั้ง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * โค้งสุดท้าย..."ตัวบุคคล" ชี้ขาดผลเลือกตั้ง * รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ นายสติธร ธนานิธิโชติ รักษาการ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ