เลือกตั้ง62 : จับสัญญาณ คนไทยกระหายการเลือกตั้ง แห่ใช้สิทธิล่วงหน้าคึกคัก

11 มี.ค. 2562 เวลา 9:24 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า หลังปิดรับลงทะเบียน เมืิ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 2.63 ล้านคน สะท้อนถึงความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้

จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ทั้งประเทศ มีจำนวน 2 ,632,935 คน แบ่งเป็นลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 2 ,318,548 คน และลงทะเบียนผ่านสำนักทะเบียนท้องถิ่น 314,387 คน

เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 928,789 คน มากที่สุดในประเทศ ขณะที่ต่างจังหวัดมีผู้ลงทะเบียน 1074,146 คน

ซึ่งจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดรองจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชลบุรี 221,541 คน, สมุทรปราการ 164,575 คน ,ปทุมธานี 134,783 คน และนนทบุรี 97,321 คน

ส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีทั้งสิ้น 119,184 คน ใน 67 ประเทศ

5 อันดับแรกได้แก่

1. ประเทศออสเตรเลีย 16,183 คน

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 15,010 คน

3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 10,996 คน

4. สหราชอาณาจักร 7,926 คน

5. ประเทศญี่ปุ่น 7,758 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า หลังปิดรับลงทะเบียน เมืิ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 2.63 ล้านคน สะท้อนถึงความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้

สัญญาณคนไทยกระหายการเลือกตั้ง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *สัญญาณคนไทยกระหายการเลือกตั้ง* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ