เลือกตั้ง62 : "มอ.โพล" กล้าฟันธง "อนาคตใหม่" ล้ม "ประชาธิปัตย์"

13 มี.ค. 2562 เวลา 7:17 น.

ผลสำรวจโพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนใต้เตรียมเทคะแนนให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่อย่างท่วมท้น ทิ้งห่างเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยชาวบ้าน ร้อยละ 84.80 ระบุ จะไม่เลือกพรรคเดิมอีกแล้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน ไตรจันทร์ และอาจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะทำงานโครงการสำรวจความคิดเห็นประเด็น เลือกตั้ง "ภาคใต้ 62" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด กระจายทุกพื้นที่ เพศ รายได้ ศาสนา และระดับการศึกษา จำนวน 1,431 กลุ่มตัวอย่าง จัดเก็บระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าคนใต้เตรียมเทคะแนนให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่อย่างท่วมท้น ทิ้งห่างเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยชาวบ้าน ร้อยละ 84.80 เพราะอะไรเป็นแรงบวก? อาจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ จะมาเปิดเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ผ่านรายการ

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มาเผยข้อมูล ถึงประเด็นสำรวจ 14 จังหวัด ภาคใต้ ผลออกมาว่า พรรคอนาคตใหม่ มีสิทธิจะชนะ พรรคประชาธิปัตย์ โดย ผศ.จถุมพล กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้ไปสำรวจมาเป็นโครงการศึกษาทั้งหมดของเดือนกุมภาพันธ์ การเก็บข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม โทรถาม และลงพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการทุกอย่าง แต่ในปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ จากการสำรวจในขณะนั้น ได้มีการจำแนกกลุ่มชาย หญิง อายุ อาชีพ ผู้ที่มีรายได้ ซึ่งก็ได้พบอีกด้วยว่าจำนวนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในจำนวนที่สูงมาก

ทั้งนี้ ผลการสัมรวจทั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกพรรคไหนมีสูงถึงร้อยละ 66% แต่ในกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพรรคไหน ผลออกมาว่าอันดับหนึ่งเป็นพรรคอนาคตใหม่พุ่งสูงถึง ร้อยละ 26.98 % ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ ร้อยละ 24.19% และคาดว่าเหตุที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้รับความสนใจพุ่งสูงขนาดนี้ อาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่พรรคอนาคตใหม่เดินทางลงพื้นที่ไปภาคใต้หลายครั้ง อาจเป็นส่วนช่วยด้วย และนอกจากนี้ก็อาจจะได้รับความนิยมจากวัยรุ่น ซึ่งในขณะนั้น อยู่ในช่วงที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนั้นกับกระแส #ฟ้ารักพ่อ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพรรคไหน 34% ของทั้งหมด เป็นประชาชนที่อยู่ในช่วงวัย 30 ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ จากการสำรวจไม่เจาะจงแค่วัยรุ่น แต่ได้ทำการกระจายอายุตามหลักวิชาการ

 

ผลสำรวจโพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนใต้เตรียมเทคะแนนให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่อย่างท่วมท้น ทิ้งห่างเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยชาวบ้าน ร้อยละ 84.80 ระบุ จะไม่เลือกพรรคเดิมอีกแล้ว

มอ. โพลแรงส์... กล้าฟันธง อนค.ล้ม ปชป.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * มอ. โพลแรงส์... กล้าฟันธง อนค.ล้ม ปชป. * รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ ผศ.จถุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ