เลือกตั้ง 62 : "ไอลอว์" ชวนจับตาเลือกตั้งล่วงหน้า

15 มี.ค. 2562 เวลา 4:26 น.

17 มีนาคม 2562 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หรือเลือกตั้งนอกเขต สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางกลับไปออกเสียงยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

เพจเฟซบุ๊ก iLaw ได้โพสต์ข้อความว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากถึง 2.3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่มาขอใช้สิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกว่า 9 แสนคน จึงเป็นภาระงานที่ใหญ่หลวงของ กกต. ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนจำนวนมากมาใช้สิทธิได้อย่างรวดเร็ว และไร้ข้อผิดพลาด

17 มีนาคม 2562 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หรือเลือกตั้งนอกเขต สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สะดวกเดินทางกลับไปออกเสียงยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมีผู้ลงทะเบียน 1.1 แสนคน ยังมีความวุ่นวายและข้อร้องเรียนตามมาจำนวนมาก เราจึงเห็นว่า การเลือกตั้งนอกเขตที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม ที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 2.3 ล้านคน หาก กกต. ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้สิทธิของประชาชนจำนวนมาก ก็น่ากังวลว่า จะเกิดความผิดพลาดทำให้กระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนในการกำหนดอนาคตประเทศได้