เลือกตั้ง 62 : เปิดงบเลือกตั้ง 2562 ทะลุ 5,800 ล้าน

15 มี.ค. 2562 เวลา 7:20 น.

เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เทียบงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 44 ถึงปี 62 พบว่างบประมาณปี 62 ใช้เงินในการเลือกตั้งมากที่สุด

เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้ทำการเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ย้อนหลัง เปรียบเทียบกันในแต่ละปีว่าต่างกันอย่างไร พบว่าปี 44 มีงบ 2,000 ล้านบาท ปี 48 มีงบ 1,500 ล้านบาท ปี 49 มีงบ 2,159 ล้านบาท ปี 50 มีงบ 2,521 ล้านบาท ปี 54 มีงบ 3,300 ล้านบาท ปี 57 มีงบ 3,885 ล้านบาท และล่าสุด ปี 2568 มีงบถึง 5,800 ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เทียบงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 44 ถึงปี 62 พบว่างบประมาณปี 62 ใช้เงินในการเลือกตั้งมากที่สุด

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"