เลือกตั้ง62 : รู้จักกลุ่ม First Vote 7.33 ล้านเสียง ตัวแปรสำคัญ เลืือกตั้ง 62

19 มี.ค. 2562 เวลา 9:17 น.

หลัง กกต. แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. สรุปว่ามีคนไทยออกมาเลือกตั้งล่วงหน้า 86.98 % จากยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2.6 ล้านคน ถอดสมาการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยจำแนกไว้ 4 กลุ่ม 51.41 ล้านคน พบว่ากลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือ กลุ่ม First Vote อายุ 18-25 ปี ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการลงคะแนนเสียง

ในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคมนี้ คาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นคนหน้าใหม่ที่ไม่ใช่แค่ First time แต่เป็นประชาชนผู้สูงอายุที่ไม่เคยมาเลือกตั้งมาก่อน และที่ต้องจับตามากที่สุด คือกลุ่ม First Vote ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 1. 18 – 25 ปี 2. กลุ่มที่มีอายุมากกว่ากลุ่มแรกแต่ไม่เคยมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้เลยทันที เพื่่อให้เห็นถึงจำนวนที่ชัดเจนของกลุ่มผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ มีดังนี้

ถอดสมการผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4 กลุ่ม จำนวน 51.41 ล้านคน

1 อายุ 18-25  7.33   ล้านคน 14.26%

2 อายุ 26- 45 19.58  ล้านคน 38.08%

3 อายุ 46-60  14.44  ล้านคน 28.09%

4 อายุ 60+      10.06 ล้านคน 19.57%

ขณะที่ 5 จังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่

1 กรุงเทพมหานคร  4,498,109 คน

2 นครราชสีมา         2,085,776 คน

3 ขอนแก่น             1,445,977 คน

4 อุบลราชธานี        1,440,927 คน

5 เชียงใหม่             1,301,244 คน

หลัง กกต. แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. สรุปว่ามีคนไทยออกมาเลือกตั้งล่วงหน้า 86.98 % จากยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2.6 ล้านคน ถอดสมาการผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยจำแนกไว้ 4 กลุ่ม 51.41 ล้านคน พบว่ากลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือ กลุ่ม First Vote อายุ 18-25 ปี ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการลงคะแนนเสียง

รู้จักกลุ่ม First Vote 7.33 ล้านเสียง

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *รู้จักกลุ่ม First Vote 7.33 ล้านเสียง, 5 จังหวัด...ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ