"ลุงตู่" เซ็นทิ้งทวน...ตั้ง 6 ที่ปรึกษานายกฯ

22 มี.ค. 2562 เวลา 2:08 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 6 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

1.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

2.นายปิติ ตัณฑเกษม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 6 ราย

3.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

4.นายดิศทัต โหตระกิตย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 6 ราย

5.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

6.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 6 ราย

คณะที่ปรึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการสนับสนุบสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ