เลือกตั้ง62 : ไขรหัสคนทำโพล ทำไม พลังประชารัฐ ตีตื้นโค้งสุดท้าย เลือกตั้ง 62

25 มี.ค. 2562 เวลา 4:48 น.

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ จากการโฆษณาและประกาศนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ในเชิงรุก เน้นสื่อทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ทำให้เป็นกระแสดีในเชิงบวก ผลที่ออกมาไม่คลาดเคลื่อนมากนักจากการทำโพลล์

จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยังคงมีคะแนนนำไม่คลาดเคลื่อนสอดคล้องกับการนำเสนอผลสำรวจ ของสังศิตโพล ก่อนหน้านี้ เรื่อง : คะแนนนิยมประชาชนที่มีต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและการเลือกตั้ง ส.ส.เขต เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 การศึกษาใช้ประชากร 16,000 คน ตามโครงสร้างประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำแนกตามรายภาค เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวน 350 เขต ๆ ละ 400 คน ทั่วประเทศ จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 2562 ศกนี้ ที่ 51.52 ล้านคน ผู้วิจัยประมาณการจำนวนผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิอยู่ที่ 75% หรือประมาณ 38.65 ล้านคน ด้วยความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% การสำรวจปรากฏ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้รับคะแนนนิยมสูงสุด คือ 23.51% ซึ่งหลังการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผลไม่คลาดเคลื่อนไปมากนัก จากที่เคยสำรวจไว้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร? รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ จะมาเปิดใจในรายการ

โดย รศ.ดร.สังศิต ได้เปิดเผยว่า การแพ้-ชนะ รอบนี้ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้พรรคต่างๆ ดูเหมือนว่าได้คะแนนเยอะ ซึ่งคะแนนที่เห็น ก็ไม่ใช่คะแนนจริงๆ แต่เป็นการสร้างกระแสบนสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าคะแนนส่วนนี้เป็นคะแนนจริงๆ

ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ เป็นพรรครัฐบาล และได้มีความพยายาม ที่จะต่อยอดนโยบาลต่างๆ ที่เคยได้ทำเอาไว้ ประกอบกับพรรคการเมืองบางพรรค ได้เกิดความขัดแย้งกันภายใน ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำให้ไม่มีพลังที่จะสู้

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ชี้ จากการโฆษณาและประกาศนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ในเชิงรุก เน้นสื่อทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ทำให้เป็นกระแสดีในเชิงบวก ผลที่ออกมาไม่คลาดเคลื่อนมากนักจากการทำโพลล์

ไขรหัสคนทำโพล...ทำไม พปชร. มา

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *ไขรหัสคนทำโพล...ทำไม พปชร. มา *รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ