"สนธิญาณ" ฟันธง จุดจบสุดท้าย "ธนาธร" ไม่ต่างกับ "ทักษิณ" ไม่มีแผ่นดินอยู่!!

28 มี.ค. 2561 เวลา 9:34 น.

เมื่อ "ไพร่รับใช้เจ้า" บอกกล่าว "ไพร่หมื่นล้าน" ว่าจะไร้ราคาเมื่อเป็น "ซ้ายปัญญาอ่อน" (ตอน 3)

"ธนาธรระวังจุดจบเหมือนทักษิณ"

เคยคิดปฏิวัติพลิกแผ่นดินนี้มาก่อน"ธนาธร"จะเกิดเสียด้วยซ้ำ สถานะทางชนชั้นเป็น "ไพร่" โดยกำเนิด แต่ทำไมเลิก? จะขยายให้ได้รู้

เมื่อศึกษาและคิดเดินหน้าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม ก็เริ่มต้นที่ทฤษฎีว่าด้วย "ความเท่าเทียม" ก็ต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่องของชนชั้น ว่าที่ได้มีขึ้นนั้นเกิดจาก "โครงสร้างทางเศรษฐกิจ" และปัจจัยการผลิตเป็นตัวกำหนด !!!

แต่เมื่อหันไปมองข้อเท็จจริงในปัจุบันนี้ "ไพร่" จะไปปฏิวัติ "เจ้าที่ดิน" ที่ไหน??? เพราะในประเทศไทยนั้นที่ดินถูกกระจายไปยังประชาชนคนธรรมดาหมดแล้ว คนที่ถือครองที่ดินและมูลค่าส่วนเกินอื่นๆล้วนเป็น "ชนชั้นนายทุน" เช่นเดียวกับตระกูลของ "ธนาธร" ทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นถ้า "ธนาธร" คิดถึงจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมก็ต้องโค่นล้ม "ชนชั้นนายทุน" และ "ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ" ของ "ธนาธร" เสียก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็ยึดบริษัทมาให้ "กรรมกร" หรือ "พนักงาน" เป็นเจ้าของตามทฤษฎีของความเท่าเทียม!!!

"ธนาธร" ทำตัวมีปัญหากับ "สถาบันพระมหากษัตริย์" ทั้งๆที่ต้นตระกูลของ "ธนาธร" หนีตาย" มาจากจีนผืนแผ่นดินใหญ่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ "พระมหากษัตริย์ไทย" แล้วก็ใช้แผ่นดินนี้แสวงหาความร่ำรวยจนลูกหลานอย่างธนาธรอยู่กันอย่างสุขสบาย แต่ยังสามารถคิดเนรคุณได้!!!! ลองไตร่ตรองดูว่าเป็นความจริงหรือไม่??

"พระพุทธศาสนา" มีหลักสอนที่สำคัญว่า "ใครทำอะไรก็จะได้รับผล" อันนั้น ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีความวิเศษใดๆในโลกนี้ที่จะบันดาลชีวิตใครได้ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นตลอดเวลาตามเหตุปัจจัย!!

 

ข้อเท็จจริงเหล่านี้"ธนาธร"ไม่รู้ไม่เคยศึกษาหรือมองข้าม หรือรู้แล้วยังดันทุรังเพราะยึดมั่นในอัตตาของตัวเองว่าตัวข้าแน่!!!!

 

หาก"ธนาธร"คิดทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจท่ีจะทำเพื่อคนอื่นจริง ก็ลองเปิดใจศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วจะรู้ว่าทำไม"ฝ่ายซ้าย"ในอดีตที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโค่นล้มสังคมถึงเปลี่ยนไปเมื่อได้สัมผัสกับคำสอนอันเป็นสัจจะแท้จริงของพระพุทธศาสนาท่ีว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจัง  ทุกขัง อนันตา หรือ แปลเป็นภาษาง่ายๆว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ในลักษณะเดิมไม่ได้และสุดท้ายก็จะสลายไป!!

 

หาไม่แล้วก็อยากจะเตือนว่า"จุดจบสุดท้าย" ของการเป็น"ซ้ายปัญญาอ่อน"ของ"ธนาธร"ก็จะมีจุดจบที่ไม่ต่างกับ"ทักษิณ ชินวัตร"และคนอื่นๆที่ก้าวล่วง"สถาบันพระมหากษัตริย์" ไม่มีใครไปทำอะไรหรอก แต่กรรมจะจัดสรรให้ได้รับผลเห็นๆในชาตินี้แน่นอน

 

สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม