เลือกตั้ง 62 : อยากได้นายกฯ แบบไหน?

15 ก.พ. 2562 เวลา 10:03 น.

ฟังเสียงสะท้อนประชาชน อยากได้นายกฯ คนรุ่นใหม่บริหารประเทศ พูดจามีเหตุผล ไม่คอร์รัปชัน

ใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกที  'สปริงนิวส์' สำรวจความคิดเห็นประชาชน คุณอยากได้นายกฯ แบบไหนที่คิดว่าตอบโจทย์ โดนใจประชาชนที่สุด? พร้อมถามถึง ที่มานายกฯ สำคัญหรือไม่ จำเป็นไหมว่า ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

และสุดท้ายนโยบายเรื่องอะไรที่อยากให้รัฐบาลใหม่หยิบมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน!

ซึ่งความเห็นก็ออกมาในทางที่หลายหลาย เช่น อยากได้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศ เป็นคนดี ไม่คอร์รัปชัน รับผิดชอบในคำพูดตัวเอง สุขุม ไม่กระโตกกระตาก และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

เมื่อถามว่า ที่มาของนายกฯ สำคัญหรือไม่ ส่วนหนึ่งมองว่า เป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องการเปลี่ยนระบบจาก คสช. เป็นประชาธิปไตย ขณะที่อีกด้านมองว่า ไม่สำคัญ จะมีที่มาแบบไหนก็ได้ แต่อยากให้เข้ามาแล้ว บริหารประเทศได้จริงๆ เน้นที่นโยบายมากกว่า

ส่วนเรื่องที่อยากให้แก้ไข มีทั้งปัญหาคอร์รัปชัน การทำงานของข้าราชการ เศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูง ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงความแออัดของโรงพยาบาลด้วย