สวนนงนุชส่งมอบต้นยางพาราแก่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

 

 

สวนนงนุชพัทยา นำกิ่ง”ต้นยางพารา 11 ต้นแรกของโลก”ทำการเสียบยอดและดูแลจนแข็งแรง ส่งมอบคืนให้สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ เพื่ออนุรักษ์ไม้ประวัติศาสตร์ของโลก

***รับชมคลิป***