กรมศุลกากร บังคับใช้ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่วันแรก

 

กรมศุลกากร บังคับใช้พระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ วันนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (13 พ.ย.) กรมศุลกากร จะบังคับใช้พระราชบัญญัตศุลกากร ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกฏหมาย ที่ได้ปรับปรุงด้านพิธีศุลกากร และอนุบัญญัติศุลกากร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ พร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส


ทั้งนี้ นายชัยยุทธ คำคูณ รองอธิบดี กรมศุลกากร เปิดเผยถึงสาระสำคัญ ที่มีการปรับปรุง ประกอบด้วย การกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภาษีให้เสร็จ 180 วัน ต่อได้ 90 วัน และค่าปรับ ร้อยละ 0.5-4 จากเดิมไม่จำกัดเวลาและเสียค่าปรับ 4 เท่า ส่วนสินค้าที่ยึดและอายัดเดิม ที่ไม่กำหนดเวลา แต่ของใหม่ต้องเอาออกใน 30 วัน หากเกินกำหนดจะขายทอดตลาด และการขอคืนภาษีสามารถทำได้ทุกด่าน จากเดิมขอได้เฉพาะด่านส่งออก


นอกจากนี้ ยังได้ปรับลดเงินสินบนรางวัล จากร้อยละ 55 ของเงินค่าขายของกลาง หรือเงินค่าปรับ เป็นร้อยละ 20

สำหรับเงินสินบน ที่มีการแจ้งการกระทำผิดหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่งานเอกสาร และอัตรา ร้อยละ 20 สำหรับเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่-ที่ตรวจพบการกระทำผิด ถูกกำหนดวงเงินไว้ ไม่เกินคดีละ 5,000,000 บาท