ปากน้ำโพถึงอ่าวไทย!! 10 จังหวัด “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา”

07 ธ.ค. 2561 เวลา 7:05 น.

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน จัด“พายเรือเพื่อเจ้าพระยา”เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย เป็นเวลา 14 วัน วันที่ 10-23 ธันวาคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเลิกทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ทะเล และสถานที่อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของนานาชาติในหมุดหมายเรื่องการเอาชนะปัญหามลภาวะที่เกิดจากพลาสติก

นายปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. ศูนย์รังสิต เผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยจะเริมต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 10 ธันวาคม ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 23 ธันวาคม จะผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการเป็นจังหวัดสุดท้าย เป้าหมายในครั้งนี้คือชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ เนื่องจากว่าขยะนั้นเก็บเท่าไรก็ไม่มีทางหมด ถ้าคนไทยยังทิ้งขยะลงแม่น้ำ เมืองไทยทิ้งขยะลงทะเลติดเป็นอันดับ 6 ของ โลก อยากให้คนไทยจริงจังกับปัญหาทิ้งขยะ ทางทีมงานมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยมีสหรัฐอเมริกา มันดีฟ และเกาหลี จะพายเรือร่วมกันเก็บขยะ แต่เป้าหมายที่แท้จริงชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ นักพายเรือทุกคนจะพกกระบอกน้ำจะไม่ใช้ขวดพลาสติก และจะรณรงค์ทุกจังหวัดจะไม่มีการใช้พลาสติกเลย

 

 

สำหรับ กำหนดการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย "Kayaking for Chao Phraya to stop littering in the rivers!"

วันที่ 10 – 23 ธันวาคม 2561​December 10-23, 2018

#Day_1 START : From the beginning of Chao Phraya at Nakorn Sawan (32 km)

จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครสวรรค์

8.00: พิธีเปิดพายเรือเพื่อเจ้าพระยาณปากน้ำโพ

08.30-10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากปากน้ำโพ (4 กิโลเมตร)

10.00 – 12.00: ถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมแยกขยะ

14.00: พายเรือออกจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปวัดท่าตะโก (28 กิโลเมตร)

18.30: ถึงวัดท่าตะโก

#Day_2 Payuha, Nakorn Sawan (38 km)

อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 อำเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์

6.00: พายเรือออกจากวัดท่าตะโก ไปอำเภอพยุหะ (13 กิโลเมตร)

8.00 - 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากเทศบาลพยุหะ (4 กิโลเมตร)

10.00 – 12.00: ถึงวัดพระปรางค์เหลือง กิจกรรมแยกขยะ และเสวนา

14.30: พายเรือออกจากวัดพระปรางค์เหลือง ไปถึงคลองเสด็จประพาสต้น (13 กิโลเมตร)

16.30: พายเข้าคลองเสด็จประพาสต้น เข้าแม่น้ำสะแกกรัง ไปวัดธรรมโศภิต (8 กิโลเมตร)

18.00: ถึงวัดธรรมโศภิต (วัดโค่ง) จังหวัดอุทัยธานี

#Day_3 Sakaekrang River, Uthai Thani (26 km)

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 จังหวัดอุทัยธานี

8.00: พายเรือออกจากวัดธรรมโศภิต (วัดโค่ง)

8.30 – 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ ในแม่น้ำสะแกกรัง ที่วัดอุโปสถาราม 3 กิโลเมตร(พายเรือไปเก็บขยะบริเวณตัวเมือง ไปกลับประมาณ 3 กิโลเมตร)

10.00 - 12.00: กิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ ณ วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

14.30: พายเรือออกจากวัดอุโปสถาราม ไปวัดธรรมามูลวรวิหาร (23.5 กิโลเมตร)

18.30: ถึงวัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท

#Day_4 Chao Phraya Dam, Chainat (42.5 km)

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 จังหวัดชัยนาท

6.30: พายเรือออกจากวัดธรรมามูลวรวิหาร ไปศาลหลักเมือง จ.ชัยนาท (10.5 กิโลเมตร)

8.00 – 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากศาลหลักเมือง จังหวัดชัยนาท (4 กิโลเมตร)

10.00 - 12.00: ถึงวัดพระยาตากกิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ

14.00: พายเรือออกจากวัดพระยาตาก ไปเขื่อนเจ้าพระยา (5.5 กิโลเมตร)

15.00: ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ไปวัดระนาม (22.5 กิโลเมตร)

18.30: ถึงวัดระนาม จังหวัดสิงห์บุรี

#Day_5 Singburi (28 km)

ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 จังหวัดสิงห์บุรี

8.00 – 9.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากวัดระนามไปถึงวัดไทร (1 กิโลเมตร)

9.00 – 11.00: กิจกรรมแยกขยะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ วัดไทร จังหวัดสิงห์บุรี

14.00: ออกจากวัดไทร ไปพักกลางทางที่วัดโบสถ์ อินทร์บุรี (12 กิโลเมตร)

16.00: พายเรือออกจากวัดโบสถ์ อินทร์บุรี ไปวัดราชาสังฆราชาวาส (15 กิโลเมตร)

18.30 - 20.00 ถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชน วัดสังฆราชาวาส เสวนาและกิจกรรมชุมชน

20.00: พักที่ศูนย์ประสานงานภาคเอกชน (ศาลากลางเก่า) จังหวัดสิงห์บุรี

#Day_6 Angthong (41 km)

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 จังหวัดอ่างทอง

5.00: พายเรือออกจากศูนย์ประสานงานภาคเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี ไปวัดไชโยวรวิหาร (25 กิโลเมตร)

9.00 – 10.30: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากวัดไชโยวรวิหาร (4 กิโลเมตร)

10.30 – 12.00: ถึงหาดเจ้าพระยากิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ

15.00: พายเรือออกจากหาดเจ้าพระยา ไปวัดต้นสน (12 กิโลเมตร)

17.00: ถึงวัดต้นสน จัดกิจกรรมชุมชน

#Day_7 Ayutthaya (40 km)

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

06.30: พายเรือออกจากวัดต้นสน ไปสะพานจุฬามณี (23.5 กิโลเมตร)

10.00 – 11.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะจากสะพานจุฬามณี (2 กิโลเมตร)

11.00 – 13.00: ถึงวัดโคกหิรัญกิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ

13.00 – 14.00: เยี่ยมชมป่าริมเจ้าพระยา (ป่าบางชะนี ป่าไทรน้อย) เยี่ยมชมแปลงผักพิทักษ์โลก และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.30: พายเรือออกจากวัดโคกหิรัญ ไปอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ (14.5 กิโลเมตร)

17.00 – 20.00: นิทรรศการ การแสดงดนตรีจากเครือข่ายดนตรีเพื่อสังคม และเสวนา "วิถีชุมชนริมเจ้าพระยากับการพัฒนา" ณ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

20.00: พักที่วัดพนมยงค์ (ตรงข้ามอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์)

#Day_8 Around Ayutthaya Island (34 km)

จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.00 – 10.30: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ ณ วัดพนมยงค์ รอบเกาะเมือง ผ่านคลองคูเมือง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี (13 กิโลเมตร)

10.30 – 12.00: กิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ ณ วัดพนมยงค์

14.30: พายเรือออกจากวัดพนมยงค์ ไปวัดช่างทอง (11 กิโลเมตร)

16.00: แวะพัก ณ วัดช่างทอง คลองเกาะเรียน

16.30: พายเรือออกจากวัดช่างทอง ไปวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ (10 กิโลเมตร)

18.00: พักที่วัดนิเวศธรรมประวัติ

#Day_9 Prathum Thani (28 km)

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 จังหวัดปทุมธานี

6.00: พายเรือออกจากวัดนิเวศธรรมประวัติ ไปวัดท้ายเกาะใหญ่ จังหวัดปทุมธานี (19.5 กิโลเมตร)

9.00 - 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มจากวัดท้ายเกาะใหญ่ (2 กิโลเมตร)

10.00 - 12.00: ถึงวัดโบสถ์สามโคกกิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ

15.30: พายเรือออกจากวัดโบสถ์สามโคก ไปวัดตำหนัก (6.5 กิโลเมตร)

16.30: พักที่วัดตำหนัก

#Day_10 Prathum Thani (25.5 km)

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561 จังหวัดปทุมธานี

7.00: พายเรือออกจากวัดตำหนัก ไปศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าลาน (3.5 กิโลเมตร)

8.00 – 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ เริ่มที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าลาน (3 กิโลเมตร)

10.00 - 12.00: ถึงสวนเทพปทุมหน้าศาลากลางเก่ากิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ

14.30: พายเรือออกจากสวนเทพปทุม ไปวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (19 กิโลเมตร)

17.30: ถึงวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

#Day_11 Koh Kred and Nonthaburi (30.5 km)

พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 จังหวัดนนทบุรี

8.00 – 10.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะ ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร รอบเกาะเกร็ด (8 กิโลเมตร)

10.00 – 12.00: จุดจัดกิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

14.30: พายออกจากวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (22.5 กิโลเมตร)

18.30: ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมเสวนา

20.00: พักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

#Day_12 Bangkok and its canals (22.5 km)

ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.00: ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปวัดไก่เตี้ย (6 กิโลเมตร)

8.00 – 9.30: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะในคลองบางกอกน้อย จากวัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน ไปถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (4 กิโลเมตร)

9.30 – 11.00: จุดจัดกิจกรรมแยกขยะและอื่นๆ ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

11.00: พายเรือออกจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ไปโรงแรมริเวอร์ซิตี้ (5.5 กิโลเมตร)

13.00 – 14.00: แถลงข่าว ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้

15.00: พายเรือออกจากโรงแรมริเวอร์ซิตี้ ไปวัดจันทร์นอก (7 กิโลเมตร)

16.00: พักที่วัดจันทร์นอก

#Day_13 Bangkachao and Samut Prakan (20 km)

เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 จังหวัดสมุทรปราการ

5.30: พายเรือออกจากวัดจันทร์นอกไปวัดบางนานอก (15 กิโลเมตร)

8.00-9.30: พายเรือเก็บขยะจากวัดบางนานอก ไปถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางกระเจ้า (5 กิโลเมตร)

9.30-12.00: กิจกรรมลดโลกร้อนจากเก็บขยะในแม่น้ำถึงต้นไม้ใหญ่ : เปิดตัวกองทุนดูแลต้นไม้ใหญ่และกิจกรรมแยกขยะ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

15.00-17.00: กิจกรรมพายเรือเก็บขยะที่คลองในบางกระเจ้า

#Day_14 FINISH: Thai Gulf (12 km)

อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 จังหวัดสมุทรปราการ

06.30: พายเรือออกจากวัดจากแดง ไปพระสมุทรเจดีย์ ปากอ่าวไทย (12 กิโลเมตร)

8.00 – 10.00: พิธีปิด ณ วัดพระสมุทรเจดีย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด