กฟน.เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดา-พระราม 9

19 มี.ค. 2562 เวลา 4:25 น.

กฟน.เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดา-พระราม 9 เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

เดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จัดประชุมชี้แจงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามและสร้างความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว

กฟน.เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดา-พระราม 9 เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

นายราเชนทร์ พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินโครงการบนถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกถนนลาดพร้าว-แยกถนนพระราม 9 และถนนเชื่อมต่อ รวมระยะทาง 2 ฝั่งถนน 14.3 กิโลเมตร มูลค่าสัญญาโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มโครงการแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564-2565

กฟน.เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดา-พระราม 9 เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

นายราเชนทร์ พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน.

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของกฟน. จะดำเนินการก่อสร้างด้วย 3 รูปแบบ คือ

  1. งานก่อสร้างแบบบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้า ด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้า
  2. งานก่อสร้างท่อด้วยวิธีเจาะกั้นเหล็กเพื่อดึงท่อกลับ
  3. งานก่อสร้างด้วยวิธีดันท่อ ซึ่งจะทำการก่อสร้างในเวลา 22:00 - 05:00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด