เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี กับเรื่องที่ 'เป็นที่สุด'

20 มี.ค. 2019 เวลา 8:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

'สปริงนิวส์' สำรวจข้อมูลการเลือกตั้ง 62 กับเรื่องที่ 'เป็นที่สุด' พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศมากที่สุด

กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) มียอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ 51,419,975 คน โดยแบ่งออกเป็นช่วงอายุดังนี้

  • ช่วงอายุ 18-25 ปี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,339,772 คน แบ่งเป็นชาย 3,737,234 คน หญิง 3,602,538 คน
  • ช่วงอายุ 26-45 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 19,583,472 คน แบ่งเป็น ชาย 9,773,406 คน หญิง 9,810,066 คน
  • ช่วงอายุ 46 -60 ปี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,444,663 คน แบ่งเป็น ชาย 6,861,279 คน หญิง 7,538,384 คน
  • ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,052,068 คน แบ่งเป็น ชาย 4,429,608 คน หญิง 5,622,460 คน

2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกมากที่สุด กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นกลุ่มที่มีผู้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก (First Vote) จำนวน 7,339,772 คน

3. กลุ่มอายุที่มีสิทธิมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 26-45 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 19,583,472 คน แบ่งเป็น ชาย 9,773,406 คน หญิง 9,810,066 คน

4. เปิดคูหาให้หย่อนบัตรนานที่สุด คือตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จากเดิมที่การเลือกตั้งปี 2554 เปิดหีบแค่เวลา 08.00-15.00 น.

5. มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ.62 แบ่งเป็น

  1. นอกเขตเลือกตั้ง (ในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด) มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 คน
  2. นอกราชอาณาจักร ใน 67 ประเทศ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 คน

ขณะที่กรุงเทพมหานคร เผย มียอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 810,306 คน คิดเป็น 87.22% จากที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 929,061 คน

6. ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตมากที่สุด ข้อมูลจาก กกต. ณ วันที่ 18 ก.พ. 2562 ระบุมีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 10,792 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 11,181 คน

7. ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากที่สุด โดย กกต. ประกาศรับรองคุณสมบัติ จำนวน 2,810 คน จากพรรคการเมืองจำนวน 77 พรรค

8. มีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกมากที่สุด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 15 ก.พ. 2562 ระบุว่า มีพรรคการเมือง จำนวน 44 พรรค เสนอรายชื่อบุคคลให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ในจำนวนนี้มีผู้หญิงถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก  7 คน

9. จำนวนพรรคการเมืองมากที่สุด สํานักกิจการพรรคการเมือง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 พบว่า มีพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง จํานวน 1 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยรักษาชาติ รวมขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ดําเนินการอยู่จํานวน 102 พรรคการเมือง

 

อ้างอิง :

กกต. https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=5077&fbclid=IwAR2rkSD7780NYHkpG2b3BheomxZGnlk3jau6lvsVYpJqPKcReBc2jttQHfg

สรุปยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในกทม. 87.22% ไม่มีเขตใดต่ำกว่า 80% https://bit.ly/2ObVhKg

สรุปจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ.62 https://bit.ly/2TcayM4

เปิดโฉม! First Vote 7.3 ล้านเสียง  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/828441