ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบข้อมูลกลุ่มอายุ 15-19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์มากเป็นอันดับ 1 ของไทย สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของไทยมาจากอบุติเหตุทางถนน

WHO ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2 หมื่นคนต่อปี

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO และข้อมูล 3 ฐานของประเทศไทยระบุว่า อุบัติเหตุทางถนน คือสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี หรือประมาณ 60 คนต่อวัน โดยเฉพาะในกลุ่มเพศชายอายุ 15-24 ปี และสถิติที่ผ่านมาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้พิการหรือเสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว

ความเสียหายทางเศรษฐกิจจึงมีมูลค่ามหาศาล โดยผลการศึกษาเรื่องมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุพบว่า มีความสูญเสียมากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี กรณีเสียชีวิตความสูญเสียมีมูลค่าเฉลี่ย 5,300,000 บาท แต่หากพิการมูลค่าความสูญเสียจะสูงกว่าคือเฉลี่ยประมาณ 6,200,000 บาทโดยเฉลี่ย เห็นได้ชัดว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทย

น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัย 3 อย่างคือ คน พบสถิติมากถึง 95.5 เปอร์เซ็น ,ยานพาหนะ 21.5 เปอร์เซ็น และถนนหรือสิ่งแวดล้อม 27.6 เปอร์เซ็น สำหรับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น คือ

1.ความเร็ว 2.การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 3.หลับใน และดื่มแล้วขับ ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง และ 4.สภาพถนนอันตรายข้างทาง

ส่วนอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตคือรถจักรยานยนต์ พบในคน 2 กลุ่ม ช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 2,071 รายต่อปี และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ซึ่งกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น

น.พ.ธนะพงศ์ ระบุด้วยว่า การเกิดอุบัติเหตุป้องกันและลดการสูญเสียได้ด้วยการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ใน 3 กรณี คือ

1.จัดการระบบที่ดี จะลดความสูญเสียได้ ซึ่งมนุษย์ มักผิดพลาดได้เสมอ แต่หากมีการสื่อสารจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้  2.ลดหรือเลิก สื่อสารเพื่อโยงโชคชะตาอาถรรพ์ และ 3 เพิ่มการสอบสวน และสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้สังคม โดยการเจาะลึกถึงรากของปัญหา ปัจจัยเชิงระบบ เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับรอด ควรเสนอในเรื่องการคาดเข็มขัด หรือมีระบบ safety ที่ดี ไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่ห้อยพระอะไร วัดไหน