การแสดงโขน "พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร" มหรสพสมโภชฯ ยิ่งใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง

27 พ.ค. 2019 เวลา 5:16 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นักแสดงสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) นับ 1,000 ชีวิต ได้แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุด "พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร" ซึ่งตอนบรมราชาภิเษกพระราม เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวขณะที่พระรามทำสงครามชิงนางสีดากับทศกัณฐ์บรรดาเหล่าอสุรพงศ์ต่างล้มตายมากมายทศกัณฐ์จึงยกกองทัพเกรียงไกรพร้อมด้วยสิบรถโอรสและสิบขุนฝีมือเก่งกาจหมายจะเข่นฆ่าพระรามและพลวานรให้พินาศ แต่กลับถูกพระรามและวานรขุนทหารสังหารหมดสิ้นแม้แต่ทศกัณฐ์ก็ถูกพระรามแผลงศรสังหารถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เมื่อเสร็จศึกลงกาก็ครบเวลา 14 ปีที่ออกเดินป่า พระราม นางสีดา และพระลักษมณ์ จึงเสด็จกลับกรุงอโยธยาพร้อมด้วยโยธาพลากรทรงรับการบรมราชาภิเษกเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ปกครองบ้านเมืองผาสุกร่มเย็นด้วยทศพิธราชธรรม

สำหรับการจัดมหรสพสมโภชฯ ณ ท้องสนามหลวง จัดขึ้น 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ค. 2562 รวมทั้งมีการแสดงแสงสีเสียง ม่านน้ำไฟประดับชุด "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า" เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด