Alive ข่าว วิดีโอ-alive

 ข้าวหลามแม่นิยม เครื่องแน่น! หอมฟืน! ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน

ข้าวหลามแม่นิยม ใครกินก็ชมก็ชอบเครื่องแน่น! หอมฟืน! ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนสูตรเก่าดั้งเดิม ไปชลบุรีกี่รอบก็ต้องแวะ

ข้าวหลามแม่นิยม

รสชาติจะเข้มข้น เครื่องแน่น! หอมฟืน! อร่อยกลมกล่อมไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน เปิดมา 40 กว่าปี ร้านข้าวหลามแม่นิยมใครกินก็ชมก็ชอบ ไปชลบุรีกี่รอบก็ต้องแวะ กับสูตรเก่าดั้งเดิมเผาด้วยฟืน กลิ่นหอมลอยมาแต่ไกล ทำสดใหม่ทุกวัน อร่อยถูกใจกันสุดๆ ไปเลย

ร้านตั้งอยู่ที่ ตลาดหนองมน จ.ชลบุรี ขายตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด