แพทย์แนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19

28 ก.พ. 2563 เวลา 5:41 น.

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19

รศ.นพ.นริศ ระบุว่า การอยู่ในที่ชุมนุมชนถือว่าเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้น จึงต้องมีมาตรการรับมือสถานการณ์โรคระบาดดังนี้

มาตรการที่ 1 เป็นมาตรการที่ดีที่สุด นั่นก็คือ การยกเลิกหรือการเลื่อนการจัดงานต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้คนได้ จะเห็นว่ามีหลายๆ สถาบันออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการเลื่อนงานต่างๆ ออกไป อย่างมหิดลเองก็เลื่อนการจัดงานคืนสู่เหย้าออกไปเช่นกัน เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19

มาตรการที่ 2 เป็นมาตรการที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมที่จะมีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก ที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเลื่อนได้ เพื่อป้องกันและจำกัดวงเผยแพร่เชื้อได้ ดังนี้

  1. ให้มีมาตรการในการวัดไข้ของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
  2. แจกเจลล้างมือในการที่เข้าไปร่วมกิจกรรม
  3. ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  4. ประกาศสำหรับผู้มีกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มที่พึ่งกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศเสี่ยง, มีคนในครอบครัวที่มีประวัติเสี่ยง, ผู้ที่มีอาการ ต้องขอให้งดและเรียกร้องความรับผิดชอบไม่ไปในสถานที่ชุมนุมชนนั้น เพราะอาจสร้างผลกระทบที่ประเมินไม่ได้ในภายหลัง

รศ.นพ.นริศ กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมือง ขอให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น มีความรับผิดชอบ ในการพิจารณาจัดหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัด ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจเป็น ครู อาจารย์ ในสถาบัน เข้ามาช่วยเหลือในการทำให้การชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมที่ปลอดภัยสำหรับทั้งตัวผู้เข้าชุมนุมเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังคมและประเทศชาติ เราต้องร่วมใจกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด